Türkiye , Dünya’da 6. Avrupa’da 2. Sırada

Plastikte son ürün üretim kapasitesi ile dünyada hatırı sayılır ülkeler arasında yer alan Türkiye, hammaddesinin %85’ini ithal ediyor.


Türkiye bugün plastik üretiminde dünyada altıncı, Avrupa’da Almanya’dan sonra ikinci sırada ve Avrupa genelinde iyi büyüme rakamlarına sahip. Üstelik bu durumu yüzde 85’i ithal hammadde olmasına ve ithalata getirilen yüksek vergilere rağmen başarmış durumda. Sektör, hammadde ihtiyacının sadece yüzde 15’inin yerli üretimle karşılanmasına rağmen, korumacılık yaklaşımıyla ithalata vergiler konularak daha ekonomik fiyatlarla hammadde temini olanağından mahrum. Bu durum nedeniyle plastik sektörünün küresel piyasalarda rekabet gücü azaldı. Üreticiler bir taraftan vergiler nedeniyle ayakta kalmaya ve ihracat pazarlarında rekabet etmeye çalışıyor.

150’den fazla ülkeye ihracat yapılıyor

Türkiye’deki plastik işleme sanayi 150’nin üzerinde ülkeye ihracat yapmanın yanında çok dinamik, gelişen bir piyasa yapısına sahip. Ancak hammadde yüzde 85 ithalat bağımlılığı sektörün sürdürülebilirliği üzerinde ciddi bir tehdit. Türk plastik mamul üreticileri şimdiden dünyanın en büyük 10 ekonomisi sınıfına yükselmeyi başardı. Ülke ekonomisinin de dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri olma ve gelişmiş ülke sınıfına girmesi için aynı gelişmelerin stratejik öneme sahip petrokimya yatırımlarında da olması kaçınılmaz.

Hazırlayan: Selim Özgen; dünya petrokimya eki ;09 Ocak 2020