TMMOB: SURUÇ KATLİAMINI ÖFKEYLE KINIYORUZ

 

Suruç’ta, Sosyalist Genlik Derneği Federasyonu (SGDF)’nun çağrısıyla Kobane’nin yeniden inşa sürecine destek vermek üzere yola çıkan gençlere karşı 20 Temmuz 2015 tarihinde yapılan katliam sonrasında TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı tarafından basın açıklaması yapıldı. Açıklamada, “Emperyalizmin çıkarları ile Ortadoğu halklarına kan kusturanlar, katilleri bu ülke coğrafyasında kollayanlar, besleyenler ve işbirliği içinde olanlar bu katliamın gerçek sorumlularıdır… Eşit, özgür demokratik bir Türkiye mücadelesi verenler; “Kahrolsun emperyalizm, yaşasın halkların kardeşliği” diyenler, bu katliamın hesabını er geç soracaktır.” denildi.

Katliamı protesto amacıyla Suruç’a giden DİSK, KESK TMMOB, TTB Başkan ve yöneticileri de katliamın yapıldığı Amara Kültür Merkezi önünde 21 Temmuz 2015 tarihinde basın açıklaması yaptı. Basın açıklamasında, AKP’nin etnik, milliyetçi ve hegemonik Ortadoğu politikasının can almaya devam ettiği; AKP politikaları nedeniyle Ülkemizin Suriye’ye, Irak’a, Yemen’e, Afganistan’a dönme tehlikesi ile karşı karşıya olduğu, tehlikenin hamasi nutuklarla gizlenemeyecek kadar büyüdüğü vurgulandı;

AKP ve Cumhurbaşkanına buradan bir kez daha sesleniyoruz; etnik, mezhepçi ve “Yeni-Osmanlıcılık” politikasından vazgeçin! Emperyalizmin ve AKP’nin Ortadoğu’yu kan gölüne çeviren bu politikaları ülkemizi de aynı tehditle karşı karşıya getirmiştir. Bilinmelidir ki, katliam, savaş ve kaos zemini hazırlayan politikaları uygulayanlar tarih önünde hesap vermekten kurtulamamışlardır, bundan sonra da kurtulamayacaklardır.

Karanlık hesaplar ve hevesler uğruna insanlarımızın, gençlerimizin, çocuklarımızın katledilmesine seyirci kalmak da en az katiller kadar suça ortak olmaktır. İnsani değerlere dair en ufak bir kaygısı olan tüm kesimleri katliamlara ve zemin hazırlayan politikalara karşı seslerini yükseltmeye çağırıyoruz.” dendi.

Tüm yurttaşlarımızın demokratik, insan haklarını temel alan bir hukuk devletinde ve barış içinde yaşamaya hakkı olduğunu, yaşama hakkının en temel insan hakkı olduğunu ve bunların güvence altına alınmasının birinci derecede siyasal iktidarların sorumluluğu altında olduğunu, bu saldırının, planlayan ve gerçekleştirenlerin yanı sıra siyasi sorumluluğunun da bulunduğunu, ülkemizin ve bölgemizin yangın yerine dönmemesi için toplumsal ve halklar arasındaki dayanışmanın en önemli gücümüz olduğunu bir kez daha vurgulayalım.  

 

http://www.tmmob.org.tr/icerik/suruc-katliamini-ofkeyle-kiniyoruz#sthash.6KwpCklJ.dpuf

http://www.tmmob.org.tr/icerik/disk-kesk-tmmob-ttb-heyeti-suructa-anma-ve-basin-toplantisi-gerceklestirdi#sthash.4vffZ0rJ.dpuf