Baca gazından gübre üreten filtre geliştirilecek

Termik santral baca gazını gübre gibi yararlı bir ürüne dönüştürme amaçlı çalışmalar durmuyor.


Tübitak‘ın da destek verdiği yeni bir projeyle özellikle bacalardan çıkan kirli gazların filtrelenerek gübreye dönüştürülmesi ve hava kirliliğinin azaltılması amaçlanıyor.

Projenin asıl geliştiricisi olan sanayici Nihat Güçlü, daha önceleri çalıştığı kömür santralinin doğaya verdiği zararlardan etkilenerek bu projeyi planlamış. İlk kez yüzde yüz yerli bir ‘baca gazı arıtma filtresi’ tasarlayan Nihat güçlü ve ekibi, bu filtre ile havayı kirleten kükürt dioksit gazının yüzde 98, azot oksit gazının yüzde 70 ve karbon monoksit/karbon dioksit gazlarının yüzde 70 oranında salınımını engellemeyi hedefliyor.

Tübitak destekli geliştirilen bu projeyle hali hazırda kullanılan arıtma sistemlerine karşılık Türkiye’deki maliyetlerin önemli ölçüde azaltılabileceği düşünülüyor. Proje yöneticisi Selami Bekmezci’nin sisteminin uygulanışı hakkında verdiği bilgiye göre; bacalardan çıkan gazlar önce ıslak yıkama kulesinde mineralli kimyasal ile yıkamaya tabi tutuluyor. Bu reaksiyon sonucu oluşan arıtım atığı ise sistemin alt kısmından sıvı gübre olarak alınıyor. Üstelik buradan elde edilen gübrelerin bitkiler için oldukça faydalı olması da sistemin avantajlarını artırıyor.

Eğer projenin kullanımı yaygınlaşırsa özellikle termik santrallerin çevreye ve insanlara verdiği zararlar büyük ölçüde azaltılabilir. Filtrenin kullanıldığı yerlerden elde edilecek gübre ile de tarımda iyileşme sağlanabilir. Umarız bu ve benzeri nice proje alacakları desteklerle yakın zamanda hayata geçirilebilir. Yoksa dünyayı hızla kirletmeye devam edeceğiz.

 Mayıs 2014, Yunus Emre Karatağ