İGDAŞ satış için pazarlanıyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi önemli değerdeki varlığını, Hükümet stratejilerine paralel olarak satıyor. İGDAŞ’ın satışı otoyollarla birlikte 2015’te yapılacak.


İGDAŞ alanında Türkiye’nin en büyük şirketi  

Hükümet finans ihtiyacını karşılamak amacıyla kullandığı araçlardan birisi de özelleştirme. Açıklanan özelleştirme programı kapsamında Türkiye’nin en büyük doğal gaz dağıtım şirketi olan İGDAŞ’ta yer alıyor.

5 milyar metreküp doğalgaz satışı ve 5,6 milyon abonesi bulunan İGDAŞ, firmalara 10 yıl kazanç garantisi sağlanarak ihaleye çıkarılacak.

Özelleştirmede hukuksal boşluklar da Hükümet tarafından Meclise iletilen 4646 sayılı Doğalgaz Piyasası Kanun’da değişiklik yapan tasarıyla giderilecek. Yasa taslağında daha önce Danıştay tarafından yürütmesi durdurulan İGDAŞ özelleştirilmesi ile ilgili hükümler de var. Taslağa göre İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin talep etmesi halinde işlemler Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından yapılacak. Özelleştirmeden elde edilen gelirlerden öncelikle ÖİB’nin masrafları düşülecek. Kalan tutardan, İGDAŞ’ın kullandığı dış kredilerden kaynaklı Hazine alacakları ödenecek. Özelleştirme tarihi itibariyle vadesi geçmiş Hazine alacakları da gecikme faizleri ile birlikte tahsil edildikten sonra kalan miktar Belediyeye ödenecek. Bu arada BOTAŞ ve İGDAŞ arasında alacaklar ve yargıya intikal eden tüm itilaflar sona erecek.

İGDAŞ’ın satış geliri 4,6 milyar lira

İGDAŞ Türkiye’nin tükettiği doğal gazın yaklaşık yüzde onunun(%10) tüketildiği bir Belediye şirketi. Geçen yılsonu itibariyle İGDAŞ 5 milyar metreküp doğal gaz satışı karşılığında 4,6 milyar liralık net satış geliri elde etti. Yine aynı yıl itibariyle net karı 279 milyon lira olmuş. Şirketin aktif büyüklüğünün 4,2 milyar lira seviyesinde olduğu ve ödenmiş sermayesinin ise 1,42 milyar lira olduğu bilgisi yetkililerce açıklanıyor.

Gazprom potansiyel alıcı

Özelleştirmeye ilgilenen firmaların olduğu konusunda ilk bilgiler alıcılar için finans kaynağı olan banka yetkililerinden geldi. Basındaki bilgilere göre bir banka yetkilisi ilgilenen şirketler arasında başta Rus Gazprom’un olduğunu söylüyor. Gazprom’un özelleştirme sürecinde önemli ve karmaşık bir konumu olacağı açık. Bilindiği üzere uluslararası piyasada düşen doğalgaz fiyatları doğrultusunda Hükümetin Gazprom’dan talep ettiği indirimlerin konuşulduğu günlerdeyiz. Hükümet ile yapılan ön görüşmelerde İGDAŞ özelleştirmesinin pazarlık masasında olup olmayacağı bilinmemektedir. Ancak Hükümet’in doğalgaz fiyatlarında önemli indirim sağlayacağı koşulların var olduğu, enerji piyasasını takip edenler için anlaşılır bir konudur.Büyümesi yavaşlayan Dünya ekonomisinin enerji talebi  azalıyor. Bu durum yanında ABD kaya gazı üretim projeksiyonu doğal gaz fiyatlarını geriye doğru itmeye zorluyor.

Umarız bu gelişmeler tüketiciler için de anlamlı olur ve gaz fiyatlar düşer.

Diğer  ilgilenen şirketlerin ise, japon Marubeni Corp, Aygaz ,STFA ve Enerya olacağı ifade ediliyor.

Uluslararası finans kapital temsilcileri son günlerde Türkiye’yi riskli ülke kategorisinde gördüğünü açıklıyor. Anlaşılan o ki, bu değerli varlık Belediyenin borçları ve kısa vadeli ihtiyaçları için satılacak.

Kasım 2014