Kömüre dayalı elektrik üretiminde yavaşlama

 

2018 yılı küresel ölçekte en fazla kömürlü santral kapasitesinin emekli edildiği üçüncü yıl oldu.

Global Energy Monitor, Sierra Club ve Greenpeace tarafından Mart 2019’da yayımlanan “Yükseliş ve Çöküş 2019: Küresel Kömürlü Termik Santral Takibi” başlıklı Rapor’da, 2018 yılının kömüre dayalı elektrik üretimindeki belli başlı artış göstergelerinde düşüş görülen birbirini takip eden üçüncü yıl olduğu belirtildi. 2005 yılından beri inşa edilen yeni kömür santrallarının kurulu gücünün % 85’inin gerçekleştiği Çin ve Hindistan’da bile yeni kömür santralı lisans sayısının düştüğü aktarıldı.

Buna karşılık, Çin Elektrik Konseyi’nin Mart 2019 tarihli raporunda 2030 yılı kömürlü elektrik gücünün tavanını 1100 GW iken 1300 GW’ a çıkarmayı teklif etmesinin askıya alınanlar dahil yeni kömür santrallarının devreye girmesini getireceğine dikkat çekildi. Ek olarak Çin finans kuruluşlarının Çin dışında planlanan kömür santrallarının en büyük finansörü olduğu da belirtildi.

Kömür kaynaklı elektrik üretim kapasitesi artışındaki istikrarlı düşüşe rağmen, yeni kömürlü termik santral yapımları tamamıyla durdurulmadan ve işletmedeki kömürlü termik santraller hızla emekli edilmeden küresel iklim hedeflerinin gerçekleştirilmesinin mümkün olmadığı belirtilen Rapor’da, 2018’de yaşanan başlıca gelişmelere şöyle yer verildi:

■ İnşaata başlama oranında 2017’ye göre yüzde 39 ve 2015’le karşılaştırıldığında yüzde 84 oranında düşüş.

■ Yeni işletmeye alınan kömürlü termik santral kapasitesinde 2017’e göre yüzde 20, 2015’e göre yüzde 53 oranında düşüş.

■ İnşaat öncesi faaliyetlerde 2017’ye göre yüzde 24 ve 2015’e göre yüzde 69 oranında düşüş.

■ Kömürlü termik santralların emekli edilmesi ise rekor hızda devam etti ve 2018 yılı küresel ölçekte en fazla kömürlü termik santral kapasitesinin emekli edildiği üçüncü yıl olurken, ABD için de ikinci yıl oldu.

■ Çin’in daha önce askıya aldığı santralların inşaatına başlamasıyla birlikte, yapım aşamasındaki kömürlü termik santral kurulu gücünde 2017’ye göre yüzde 12’lik bir artış yaşandı. Ancak, inşaat aşamasındaki toplam kapasite 2015’den bu yana yüzde 30 azaldı.

■ Çin ve Hindistan’da kömürlü termik santral lisanslarında daha önce eşine rastlanmayan bir yavaşlama kaydedildi. 2015 yılında 184 GW’lık termik santralin inşası için lisans veren Çin’de 2018 yılında lisans alan kömürlü termik santral kapasitesi 5 GW’ı geçmedi. Hindistan 2010’da 39 GW’lık kapasite için lisans verirken, 2018’de 3 GW’ın altında kaldı.

■ Çin’de yeni lisanslarda görülen yavaşlamaya rağmen, Çin Elektrik Konseyi’nin 2030 yılı kömüre dayalı elektrik gücü tavan değerinin 1.300 GW olarak belirlenmesini teklif etmesiyle birlikte Çin mevcut kömüre dayalı elektrik kapasitesinde, ABD’nin toplam kömüre dayalı elektrik kapasitesinin (259 GW) üzerinde olan, 290 GW’lık bir artış yapmasının önü açılacak.

■ Hükümetlerarası İklim Değişikliği Panelinin (IPCC) kömür kullanımı tahminlerine göre, halihazırda işletmede olan, ortalama kullanım hızı ve yaşam süresine sahip kömürlü termik santralların emisyon seviyeleri, küresel ısınmanın 1,5ºC ya da 2ºC derecede tutulabilmesi için fazla yüksek.”

 

https://endcoal.org/wp-content/uploads/2019/03/BoomAndBust_2019_t2.pdf

 

 

                                                                                                                                            Nisan 2019