Türkiye’nin sera gazı emisyonu yükselmeye devam ediyor

 

11 Nisan 2019 tarihinde yayımlanan TÜİK Bülteni’nde 2017 yılında sera gazı emisyonlarının 526,3 milyon ton CO2 eşdeğeri olduğu açıklandı.

Türkiye İstatistik Kurumu sera gazı emisyonu istatistiklerine göre, Türkiye’de kişi başı sera gazı emisyonları 2017 yılında 1990 yılına göre % 140,1 artış gösterdi. 1990 yılında kişi başı CO2 eşdeğer emisyonu 4 ton/kişi iken, bu değer 2017 yılında 6,6 ton/kişi olarak hesaplandı.

Toplam sera gazı emisyonu 2017 yılında 526,3 Mt CO2 eşdeğeri oldu

Sera gazı emisyon envanteri sonuçlarına göre, 2017 yılında toplam sera gazı emisyonu CO2 eşdeğeri olarak 526,3 milyon ton (Mt) olarak hesaplanırken, 2017 yılı emisyonlarında CO2 eşdeğeri olarak en büyük payı %72,2 ile enerji kaynaklı emisyonlar aldı; bunu sırasıyla %12,6 ile endüstriyel işlemler ve ürün kullanımı, %11,9 ile tarımsal faaliyetler ve %3,3 ile atık takip etti.

CO2 emisyonlarındaki en büyük payı enerji kaynaklı emisyonlar oluşturdu

Toplam CO2 emisyonlarının 2017 yılında %34'ü elektrik ve ısı üretiminden olmak üzere %86,3'ü enerjiden, %13,4'ü endüstriyel işlemler ve ürün kullanımından, %0,3'ü ise tarımsal faaliyetler ve atıktan kaynaklandı.

CH4 emisyonlarının %62,3'ü tarımsal faaliyetlerden kaynaklandı

CH4 emisyonlarının %62,3'ü tarımsal faaliyetlerden, %21,3'ü atıktan, %16,4'ü enerjiden, %0,03'ü ise endüstriyel işlemler ve ürün kullanımından kaynaklandı(1).

N2O emisyonlarındaki en büyük payı tarımsal faaliyetler oluşturdu

N2O emisyonlarının %71'i tarımsal faaliyetlerden, %15,1'i atıktan, %10,7'si enerjiden, %3,3'ü ise endüstriyel işlemler ve ürün kullanımından kaynaklandı(1).

 

AÇIKLAMALAR Sera gazı emisyon envanteri, enerji, endüstriyel işlemler ve ürün kullanımı, tarımsal faaliyetler ve atıktan kaynaklanan, doğrudan sera gazları olan karbondioksit (CO2), metan (CH4), diazotmonoksit (N2O) ve F-gazları ile dolaylı sera gazları azotoksitler (NOx), metan dışı uçucu organik bileşikler (NMVOC), karbonmonoksit (CO) ve kükürtdioksit (SO2) emisyonlarını kapsamaktadır.

(1) Yuvarlamadan dolayı toplam %100'ü vermeyebilir.

http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=30627

                                                                                                                                       Nisan 2019