Özel sektör meslek liselerine destek

Organize Sanayi Bölgelerinde bulunan meslek liselerinde öğrenim gören her öğrenci için verilecek eğitim destek tutarları belli oldu.Maliye ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 13 Şubat 2013  tarihinde Resmi Gazetede yayınlanan tebliğ ile, teknik liselerde öğrenim gören öğrenci başına 5.000 TL’ye varan teşvik verilmesi kararlaştırıldı.”2012-2013 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILINDA ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİNDEKİ ÖZEL MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM OKULLARINDA ÖĞRENİM GÖREN ÖĞRENCİLERE DESTEK VERİLMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ” adıyla yapılan düzenleme Organize Sanayi Bölgelerinde özel sektör tarafından açılacak teknik liselere 2012-2013 yılında sağlanan teşvik esasları ve miktarlarına yer verildi.Tebliğde ilginç olan bir husus ise teşvikte belirlenen üst sınır oldu. Teşvik üst limiti, “ resmi okullarda öğrenim gören bir öğrencinin devlete maliyetinin 1,5 katını geçmemek üzere” olarak açıklandı. Bu ifadeden anlaşılan husus, Hükümetin artık teknik eğitim ile ilgilenmek ve sorumluluk almak istemediğidir. Bir başka altı çizilmesi gereken gerçek ise, Hükümetin kendi meslek okullarından sakındığı katkıyı, bol keseden sanayiciye sunduğudur. Tebliğde açıklanan teşvik ile özel sektörün harekete geçebileceği ve OSB’lerdeki özel teknik okulların sayılarının kısa sürede artacağını tahmin etmek mümkün.Teşvik tebliğinin esas olarak özel sektörün teknik ve uzman ara eleman sorununu çözmeyi amaçladığı bilinen bir durumdur. Bir yandan Hükümet yetkilileri, öte yandan örgütlü özel sektör kuruluşları bu duruma dikkat çekmektedirler. Bu kesimlerin temel argümanı ” istenen özelliklere sahip orta düzeyde yetişmiş teknik eleman bulamadıkları “ olmuştur. Anlaşılan o ki, Hükümet bu durumun esas ve tek nedeninin yeterli miktarda teknik lise olmadığı tespitine katılmaktadır. Bu nedenle de teknik lise açılmasını, sorunu yaşayan kesimlerine yükleyerek finanse etmeyi kararlaştırmıştır.Ancak bu yanlış ve yetersiz bir tespittir. Nedenlerin başında, Milli Eğitim politikalarında sürekli değişen ve toplumsal ihtiyaçları göz ardı eden politikalar sonucu teknik liselerin yerine lise eğitimine yüklenilmesi yer almaktadır. Ara teknik eleman ihtiyacını karşılayan okullar yerine yükseköğrenime yönelik okulların plansız açılması sonucu diplomalı işsiz mühendislerin sayılarının artması bir başka temel yanlışlıktır. Ancak teknik liselerin çekiciliğinin azalmasında temel neden hala anlaşılmamış olacak ki, bu okullarda okuyan öğrenciler yerine okul açacaklar teşvik edilmektedir. Bizce öncelikle yapılması gereken rasyonel ve ekonomik uygulama, mevcut kamuya ait teknik liselerin öğretmen, araç ve gereçlerle teçhiz edilmesidir. İkincisi ise bu liselerden mezun olacakların iş bulmalarının garanti edilmesi, taban ücretlerinin ilan edilmesi ve asgari ücret üstündeki kısmının Devlet tarafından ödeneceğinin açıklanmasıdır.Kasım 2013