Antibiyotik Direncine Karşı- DSÖ: Piyasa İşleyişine Bırakılırsa Yeni Antibiyotikler Zamanında Geliştirilemez

 

Dünya Sağlık Örgütü yeni antibiyotiklere acil olarak ihtiyaç duyulduğuna ve konunun piyasa güçlerine bırakılması halinde yeni antibiyotiklerin zamanında geliştirilemeyeceğine dikkat çekti.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ)27 Şubat 2017’de antibiyotik direnci konusunda öncelik taşıyan ve insan sağlığı için büyük tehlike içeren 12 bakteri familyasını içeren patojenlere ilişkin bir liste yayınladı. Liste, yeni antibiyotikler üzerinde Ar-GE çalışmalarının yönlendirilmesi ve geliştirilmesi için bir girişim anlamını da taşıyordu. Özellikle çok sayıda antibiyotiğe karşı direnç geliştiren gram-negatif bakterilere dikkat çekiliyor ve bu bakterilerin tedavilere karşı yeni direnç yolları geliştirdikleri ve genetik maddeler aracılığıyla diğer bakterileri de antibiyotiklere karşı dirençli hale getirdiği vurgulanıyor.

Bu konuda DSÖ Sağlık Sistemleri ve İnovasyon Genel Müdür Yardımcısı Marie-Paule Kieny, antibiyotik direnci karşısında tedavi yöntemlerinin tükenmekte olduğuna ve konunun piyasa güçlerine bırakılması halinde acil olarak ihtiyaç duyulan yeni antibiyotiklerin zamanında geliştirilemeyeceğine dikkat çekiyor.

DSÖ aciliyet sıralamasına göre, antibiyotikleri kritik, yüksek ve orta öncelikte olarak sınıflandırdı. En kritik grubun hastaneler, bakım evleri ve suni solunum cihazları ve kan kateterleri kullanan hastalarda risk oluşturan Acinetobacter, Pseudomonas ve muhtelif Enterobacteriaceae olduğu ve bunların kan enfeksiyonları ve zatüree gibi hastalıklara neden olduğu belirtildi.

DSÖ tarafından hazırlanan listenin, özellikle G20 ülkeleri nezdinde antibiyotik direncinin aciliyetine dikkat çekilmesi ve yeni antibiyotiklerin geliştirilmesi konusunda hem politikaların oluşturulması hem de kamu fonlarının devreye sokulması ile temel araştırmalar ve Ar-Ge çalışmalarının teşvik edilmesine kılavuzluk yapacağı belirtiliyor. Bu çalışmanın, DSÖ/ İhmal Edilmiş Hastalıklar için İlaçlar İnisiyatifi (DNDİ) gibi, yeni antibiyotiklerin geliştirilmesinde kar amacı gütmeyen bir Küresel Antibiyotik Ar-Ge Ortaklığı’na da yardımcı olması bekleniyor.

Liste, uluslar arası bir uzmanlar grubu tarafından Almanya, Tübingen Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıklar Bölümü ile işbirliği yapılarak geliştirildi. Patojenlerin saptanmasında,

-Ne kadar ölümcül nitelikte enfeksiyona neden oldukları,

-Tedavilerinin uzun hastane yatış sürelerin gerektirip gerektirmediği,

- Topluluk içinde insanların yakalanmaları durumunda, mevcut antibiyotiklere hangi sıklıkta direnç gösterdikleri,

- Hayvanlar arasında, hayvanlardan insanlara ve kişiden kişiye ne kadar kolay yayıldıkları,

-Önlenmelerinin mümkün olup olmadığı (iyi hijyen koşulları ve aşılama) ,

-Ne kadar tedavi yöntemi seçeneğinin kaldığı, ve

-Bunları tedavi etmek için halen Ar-Ge aşamasında olan yeni antibiyotiklerin olup olmadığı gibi

hususlar dikkate alındı.

                                                                                                                                            

http://www.who.int/mediacentre/news/releases/2017/bacteria-antibiotics-n...

 

                                                                                                                                            1 Mart 2017