Uluslararası Enerji Ajansı 2020 yılı için küresel enerji talebinin % 5 azalacağını, bazı bölgelerde bu oranın % 10’lara kadar çıkabileceğini tahmin ediyor.

Küreselleşme sürecinde maliyeti düşürme ve kirletici kimyasallar gibi nedenlerle aktif farmasötik bileşenlerin ve diğer ilaç hammaddelerinin üretimini Çin'e devreden Batı şimdi küresel ilaç tedarik zincirinde Çin'in hakimiyetini kırmanın yollarını arıyor. 

Uzmanlar çevre mevzuatına uymayan 5 santralin faaliyetlerinin durdurulmasını değerlendirdi


 

Yenilenebilir kaynaklar daha ucuz olduğundan kömür yatırımcılarının en az 600 milyar doları boşa harcama riskiyle karşı karşıya olduğu kaydedildi. 


 

TİSK, OECD tarafından yapılan ve 46 ülkenin Ar- Ge yatırımları, teknolojik durum ve  yeni sanayileşme çabalarını karşılaştırmalı olarak değerlendiren rapor yayınladı.


 

Üretici, hammadde dışa bağımlılığı azaltacak yüksek hacimli tesislerin kurulmasını istiyor.

Haberler

Sayfalar