DİSK-AR: İşsiz sayısında dönem rekoru kırıldı, işsizlik kadınlarda arttı

 

DİSK-AR, TÜİK İşgücü Anketi Aralık 2015 üzerine yaptığı değerlendirmede, "Toplum yararına çalışan işsizlerin" istihdam ediliyor görünmesi nedeniyle işsizliğin gerçek verilerin altında çıktığını belirtti.

Devrimci  İşçi Sendikaları Konfederasyonu Araştırma Enstitüsü (DİSK-AR) 16 Mart tarihinde yaptığı değerlendirmede, TÜİK tarafından açıklanan İşgücü Anketi Aralık 2015 dönem sonuçlarına ilişkin olarak, geniş tanımlı işsizliğin % 17.9, işsiz sayısının 5 milyon 749 bin olduğunu, bir yılda “işsiz” işçilerin sayısının 10 kat arttığını ve işsiz sayısında Aralık ayı dönemi rekoru kırıldığını belirtti.

DİSK-AR tarafından yapılan değerlendirmede şu konulara dikkat çekildi:

"1) Resmi işsizlik oranı yüzde 10.8 ile geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 0.2 puan gerilerken, işsiz sayısı 59 bin kişi artışla 3 milyon 204 bin oldu. İşsiz sayısında aralık ayı dönemi için rekor kırıldı. İşsizlik oranında geçtiğimiz yılın aynı ayına göre göreli azalış, kayıtlı işsizlerin çalışma hayatından uzak kalmaması amacıyla uygulamaya sokulan Toplum Yararına Çalışma Programı (TYÇP) kapsamındaki işsizlerin sayısındaki devasa artıştan kaynaklandı. Geçtiğimiz yılın aynı döneminde bu kapsamda çalıştırılan işsiz sayısı 10 kat artarak 28 binden 300 bine yükseldi. Bu kişiler hakları söz konusu olduğunda işçi kapsamında değerlendirilmiyor ve en temel haklardan yoksun bırakılıyor. Bu kişiler en güvencesizler kapsamında yer alıyor. Programın amacı da “istihdamında zorluk çekilen işsizlerin çalışma alışkanlık ve disiplininden uzaklaşmalarını engellenmesi” olarak ortaya konuluyor. Buna karşın işsizlik verilerinde bu kişiler “çalışan” kategorisinde değerlendiriliyor. Söz konusu kişiler işsiz kapsamında değerlendirilseydi resmi işsizlik oran yüzde 11.7’ye yükselecekti. Resmi işsiz sayısı ise 3 milyon 475 bin olacaktı. Bu sayı Cumhuriyet tarihinin en yüksek işsiz sayısıdır.

2) Aralık 2015 dönemi için işsiz sayısı TYÇP’nin etkisine rağmen Aralık 2011 dönemine göre yaklaşık 1 milyon kişi artmış durumda. Artış oranı ise % 41. Aralık 2011 döneminde işsiz sayısı 2 milyon 266 bindi.

3) Aralık 2015 döneminde resmi işsizlere, umudu olmadığı için ya da diğer nedenlerle son 4 haftadır iş arama kanallarını kullanmayan ve işe başlamaya hazır olduğu halde bu nedenle işsiz sayılmayanlar da (umutsuzlar ve diğer) dâhil edildiğinde işsizlik oranı yüzde 17.9, işsiz sayısı da 5 milyon 749 bin kişi olarak gerçekleşti. İşinden memnun olmayan ya da daha fazla çalışmak istediği halde düzgün işler bulamadığı için çaresiz kısa süreli işler yapanlar (eksik ve yetersiz istihdam edilenler) ilave edildiğinde işsizler, gizli işsizler ve çaresizlerin toplam sayısı 6 milyon 805 bin kişi oldu. Bunların geniş işgücü içindeki payı ise % 21.1 olarak gerçekleşti.

4) Kadınlar için resmi işsiz sayısı bir önceki yılın aynı dönemine göre 94 bin kişi arttı. Kadınlarda geniş tanımlı işsizlik oranı ise yüzde 24,5 oldu. Erkeklerde ise işsiz sayısı 35 bin kişi azaldı.

5) Yükseköğretim mezunu resmi işsiz sayısı 679 bin kişidir. Yükseköğretim mezunları için işsizlik oranı yüzde 10.4 seviyesindedir. Yükseköğretim mezunu kadınlar için işsizlik ise yüzde 15.3’tür. Bu oran yükseköğretim mezunu erkeklerin işsizlik oranı olan yüzde 7.2’nin iki katından fazla.

6) Gençler için (15-24 yaş) geniş tanımlı işsizlik oranı resmi genç işsizlik oranı % 28.9 seviyesinde gerçekleşti. Genç kadınlar için bu oran % 33 oldu.

7) Suriye’deki savaş sonucunda önemli bir işgücü arzının gerçekleştiği görülmektedir. Göçmen işçilerin emek piyasalarında karşılaştığı olumsuzluklar araştırılmak durumundadır. 8) TÜİK yeni serisinde daha önceki seride olan ve anket soru formunda yer alan işin sürekliliği ile ilgili verileri dinamik sorgulamadan çıkartmıştır. Geçici çalışanların sayısındaki gelişim istihdamın niteliği açısından son derece önemli bir değişkendir. Bu verinin web sitesinde ve dinamik sorgulamada artık paylaşılmaması, daha önce kolayca ulaşılan bir bilgiye ulaşmak için bürokratik süreçlere başvurulması zorunluluğu getirilmesi büyük bir eksikliktir.”

İşsizlik rakamları açısından kriz derinleşerek sürüyor

DİSK-Ar tarafından yapılan değerlendirmenin sonuç bölümünde şu görüşlere yer verildi:

TÜİK İşgücü Anketi Aralık 2015 dönemi verilerine göre de işsizlik rakamları bir önceki döneme göre “Toplum Yararına Çalıştırılan işsizlerin” istihdamda görünmesi nedeniyle gerçek verilerin altında çıktı. Bu durum işsizliğin etkisini azaltmıyor. Hükümetin bu programları siyasal amaçları için kullandığı sıklıkla gündeme gelen iddialar arasında. TYÇP programları kapsamında çalıştırılan işsizler bir yandan istihdamda görünürken öbür yanda işçilerin sahip olduğu haklara sahip değiller. Bu kişilerin aracı kurumlar eli ile çalıştırılmaya başlanmaları ise ayrı bir problem. İşsizlik rakamları açısından TYÇP değişkeni de dikkate alındığında kriz derinleşerek sürmektedir. Bu tehlike gençler, kadınlar, geçici çalışanlar açısından ciddi boyutlardadır. 64. Hükümet eylem programı uzun çalışma süreleri, düşük ücret dayatması, taşeronluk, güvencesiz çalışmanın yaygınlaştırılması temelinde şekillenen istihdam politikalarında ısrarın sürdüğünü göstermektedir.”

“…Türkiye haftalık çalışma sürelerinin emsallerine göre çok daha yüksek olduğu bir ülkedir. Avrupa Birliği ülkeleri ile kıyaslandığında haftalık çalışma sürelerindeki fark 12 saati bulmaktadır. Buna göre Türkiye’de 5 kişinin yapacağı işi 4 kişi yapmaktadır. Bir yandan işgücüne katılım oranlarını yükseltirken, öte yandan işsizlik verileri ile mücadele etmenin yegâne yolu, gelir kaybına yol açmaksızın haftalık çalışma sürelerini azaltmaktan geçmektedir. 64. Hükümetin eylem planı ile ortaya çıkan tabloda emeğin kazanılmış haklarına yönelik kapsamlı bir saldırının hazırlıkları meclis gündemine taşınmıştır. Kıdem tazminatının fona devri ile gaspı, dayıbaşılık sisteminin kurumsallaşması anlamına gelecek olan özel istihdam bürolarının yetkilerini genişletmek için yapılması düşünülen değişiklikler, işverenlerin işçi üzerindeki keyfiyeti anlamına gelen esnekliğin özellikle gençler üzerinden yaygınlaştırılması ve kamu emekçilerinin iş güvencesinin ortadan kaldırılmasını hedefleyen stratejiler önümüzdeki dönem açısından son derece kritik olacaktır."

                                                                                                                                                                 Mart 2016

http://disk.org.tr/2016/03/issiz-sayisinda-donem-rekoru-kirildi-issizlik...