İmalat sanayinde çalışanların %2’si yüksek teknolojili üretimde

İmalat sanayiinde çalışan 69 bin kişinin ancak yüzde 2’si ileri teknoloji kullanan işletmelerde çalışıyor. Bunların ortalama ücretleri 2.983 TL. Kimya sanayiinin karlılığı gıda sektörünün gerisinde.


İmalat sanayinde 3 milyon 307 bin çalışan var. Çalışanların;

•Yüzde 53.2’si düşük teknolojili üretimde çalışıyor. Bunların 2013 yılında ortalama ücreti 1.370 TL.
•Yüzde 26.5’u orta-düşük teknolojili üretimde çalışıyor. Ücret ortalamaları 1.727 TL.
•Yüzde 18.1’i orta-yüksek teknolojili işletmelerde üretim yapıyor. Ortalama ücretleri 2.465 TL.
•Yüksek teknolojili işletmelerde sadece 69 bin çalışan var. Sayıları toplam çalışanın yüzde 2’si dolayında. Ortalama ücretleri ise 2.983 TL.

Bu oranlar, bizim imalat sanayimizin yapısını ortaya koyuyor. Genel arayışımız, imalat sanayinde yüksek teknolojiye dayalı üretimi gerçekleştirmek. Halbuki görüyoruz ki, yüksek teknolojiye dayalı üretim yapan işletmelerin sayısı az, üretime katkıları az, yüksek teknoloji ile üretim yapan iş yeri sayısı az.

2013 Yılında ülke genelinde 3 milyona yakın işletmenin gerçekleştirdiği 3.688 milyar TL. net satışta imalat sanayi 915 milyar TL. net satış ile toplam net satışların dörtte birini gerçekleştirdi.

İmalat sanayinin 915 milyar TL. net satış rakamı içinde en büyük paya yüzde 14.6 ile gıda ürünleri sektörü sahip.

Daha sonra toplam satışlardan en büyük payı yüzde 11.7 ile ana metal sektörü, yüzde 8.4 ile tekstil ürünleri sektörü, yüzde 8.0 ile motorlu kara taşıtları sektörü ve yüzde 5.7 ile giyim eşyası sektörü aldı.

Elektrikli teçhizat, metal ürünler, kimyasal ürünler, kauçuk ve plastik, makine ve ekipmanlar sektörlerinin toplam net satışlardan aldıkları pay da yüzde 5’ler dolayında.

Bu bilgileri Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın şemsiyesi altında  Dr. Mehmet Duyar başkanlığında bir ekip tarafından yürütülen çalışmalar sonucu oluşturulan ve kamunun kullanımına açılan “Girişimci Bilgi Sistemi”nden aktarıyorum.

Kimya sanayiinde karlılık yüzde 5,5

2013 Yılında imalat sanayinde faaliyet karı en yüksek sektör gıda ürünleri sektörü. Faaliyet kârı yüzde 5.9 oranında. Daha sonra yüzde 5.7 faaliyet kârı ile ana metal sanayi, yüzde 5.5 faaliyet kârı ile tekstil ürünleri sektörü geliyor. Kimyasal üretim sektöründe karlılık yüzde 4.5, motorlu kara taşıtları sektöründe yüzde 4.3, giyim eşyası sektöründe yüzde 2.7, mobilya sektöründe yüzde 1.0 oranında.

İmalat sanayinde işletmelerin büyüklüğüne ve teknoloji düzeyine göre kârlılık artıyor. 2006-2013 döneminde ortalama faaliyet kârlılığı mikro işletmelerde yüzde 2.5 iken büyük işletmelerde yüzde 6.6 oranında.

Tüm sektörlerde mikro işletmelerde karlılık yüzde 2.0 iken, büyüklerde yüzde 4.8’e yükseliyor.

İmalat sanayinde genelde düşük teknolojili işletmelerde yüzde 5.0 olan kârlılık orta teknolojililerde yüzde 6.4’e, yüksek teknolojililerde yüzde 7.2’ye yükseliyor.

21.05.2015,Tevfik GÜNGÖR,dünya