Karapınar GES ihalesi ve Güneş paneli yatırımındaki gecikmeler, yeni fırsatlar

2018 yılı sonunda açılması planlanan güneş panel fabrikası 2020 yılı Haziran ayında üretime başlayabilecek.


 Mart 2017 yılında ihalesi sonuçlanan Karapınar GES projesinin tamamlanma süresi 36 ay olarak belirlenmişti. Proje kapsamında 500 MW ‘lık güneş paneli fabrika yatırımının da 2018 sonunda üretime geçeceği ilgili tüm taraflarca açıklanmıştı.

Ancak gelişmeler öyle olmadı.

Bu sitede yayınlanan haber yazılarında anlatıldığı üzere  “çılgın proje “ olarak tanıtılan bu projede büyük gecikmeler yaşandı.

 Kalyon grubu tarafından yapılan son açıklamalarda ise GES yatırımı kapsamındaki güneş paneli fabrikasının 2020 yılı haziran ayında üretime başlayacağı basında yer aldı.

Kalyon Enerji Yatırımları Başkan Yardımcısı İbrahim Erden, YEKA GES-1 projesi kapsamında kurulması planlanan güneş paneli fabrikası ile ilgili sözleşmeyi bu ayın (Ekim 2019) sonuna kadar imzalayacaklarını söyledi.

Anlaşılan o ki Türkiye’nin hatta zamanın enerji Bakanın deyimiyle “en büyük güneş tarla alanlarından biri” olacak tesis nihayet açılacak ve elektrik üretimine başlanacak.

Ancak karşılığında belirlenen fiyattan elektrik alınacağı garanti edilen ve ihale ile verilen bir iş olması nedeniyle projenin taahhüt edilen sürede tamamlanması gerekiyordu.

İşte bu nedenle bu proje deki gelişmeleri tekrar hatırlatmak ta yarar görüyoruz.

Konya Karapınar Projesi ile ilgili ayrıntılı bilgiye bu sitede yayınlanan aşağıdaki bağlantıdan da ulaşılabilir.

http://www.kimyamuhendisleriplatformu.org/DR/technology/karap%C4%B1nar-ges-

Fazla tekrara girmeden İhalenin 2017 yılında yapıldığını ve ihaleye en uygun teklifin Kalyon ve Güney Koreli Hanwha grubu tarafından verildiğini hatırlatalım. İhale sonrası gerek Hükümet çevrelerinden gerekse Kalyon gruptan yapılan açıklamalarda panel üretimine geçiş tarihinin 2018 yılı sonu olduğu tekrarlanıyordu.

Ancak gerekçesi o günlerde pek bilinmeyen nedenle Güney Koreli ortakla ilişki sonlanma aşamasında önemli bir gelişme oldu. Hükümet bir yasa torbasının içerisine bir madde yerleştirerek bir çok proje ile birlikte Karapınar projesinin de işletmeye alma süresini 36 ay daha uzatıyor ve üstelikle Koreli Hanwha şirketinin hisselerini alma ve satma yetkisi veren yetkiyi kanunlaştırıyordu.( /15.07.2019)

Bu değişiklik ile akdedilmiş bir sözleşmenin koşulları değiştirilerek özel bir şirkete ilave olanak ve kaynak kanun yoluyla tahsis edilmiş oluyordu. Bir başka olanak ise satın alınacak yabancı ortak hissesinin yeni bir firmaya satış hakkının Kalyon şirketine tanınmasıydı..

( https://www.haberturk.com/13-milyar-dolarlik-projeye-36-ay-sure-2504404-ekonomi)

Süre uzatımı zaman yanında ilave maddi kaynağın Devlet tarafından bir özel şirkete sunmak olduğunu bizzat sektör temsilcisi Derneğin (GÜYAD/Güneş Enerjisi Yatırımcıları Derneği) sitesinde yer alan bir raporda “PV ekipman maliyetlerinin azalmaya devam etmesi beklenmektedir” ifadesiyle kanıtlanmaktadır. Yayınlanan bu raporda bu tür tesislerdeki işletme maliyetlerinin ileriki yıllarda azalacağı belirtilmektedir. Dolayısıyla 36 aylık bir süre ülkemiz için bir kayıp olurken özel firma için fayda olarak geri dönmektedir.

 ( http://www.guyad.org/Eklenti/13,zorlu-gunes-enerjisi-raporupdf.pdf?0)

 Şirket yetkilileri 2018 yılında panel fabrika yatırım tutarı için 450 milyon dolar rakamını verirken,  6 Haziran 2019 tarihinde Grubun Enerji Yatımları Başkan Yardımcısı İ. Erdem yaptığı açıklamada “fabrikanın toplam yatırım bütçesinin 350 milyon dolar “ olduğunu ifade ediyordu.

Eğer fabrika prosesinde çok önemli bir değişiklik yapılmadı ise bu büyük bir düşüş anlamına gelmekte ve yukarıdaki raporu doğrulamaktadır.

Sonuç olarak torbadaki yasa ile gruba birçok kolaylık ve maddi kazanç sağlandığının açık kanıtı  firma açıklamalarında yer almaktadır.

Fabrika açılışı ile ilgili çelişkiler

Sitemizde yer alan yazıda kullandığımız ara başlıklardan birisi de “Yüksekten uçan alçağa düşer” öz değişiydi.

Nitekim ihale sonrası projenin” çılgın bir proje” ve “devrim” niteliğinde bir yatırım olduğu ilgililer tarafından açıklandı. O kadar yüksekten uçuldu ki fabrikanın 2018 yılı sonundan da önce tamamlanabileceği bile ifade edildi.

Günümüzde ise Şirket yetkilileri fabrikayı 2020 yılı ikinci çeyrek sonu itibariyle devreye alacaklarını açıkladılar. Halbuki bu açıklamadan yaklaşık 3 ay önce (6 Haziran 2019)  yine şirket yetkilisi fabrikanın 2020 yılı başlarında devreye alınmasının hedeflendiğini anlatıyordu.

Üç ayda altı aylık bir sapma.

Anlaşılan o ki bu proje çok daha uzun süre gündemde kalacak. Proje bir başka firma tarafından da sahiplenilmediğine,  Kalyon aramasına rağmen bir ikinci ortak bulamadığına göre süre çok daha uzayacak.

Bakalım görelim.

Ekim 2019