Kimyasal reaksiyon mühendisliği ve simulasyon

Kimyasal reaksiyonlar ve sistemlerin modelleme stratejisini ve simulasyon kullanımının reaktör tasarımının optimizasyonunun nasıl entegre bir bileşeni olduğunu örnekleme ile anlatan bir belgeye aşağıdaki bağlantıdan erişebilirsiniz.. Kısaca bilgi vermek gerekirse, kimyasal reaksiyon mühendisliği, kimyasal reaksiyonların ve kimyasal reaktör tasarımının en iyi hale getirilmesi konusunda çalışan bir disiplindir. Kimyasal reaksiyon mühendisliğinde simulasyon bir reaksiyonun ya da sistemin araştırılması ve anlaşılması sürecinde muhtelif nedenlerle kullanılmaktadır. Simulasyon başlangıç aşamasında prosesi veya sistemi parçalara ayırarak incelemek ve kavramakta yararlı olmaktadır. Mühendisler ve bilim insanları modelleme ve simulasyon sonucunda elde edilen sonuçları irdelemek yoluyla daha ileri yenilikler yapmak için gereken kavrama ve sezgi yeteneğini elde etmektedir. Proses bir kez kavrandığında, modelleme ve simulasyonlar sürecin değişkenlerini ve parametrelerini en iyi hale getirme (optimizasyon) ve kontrol etme olanağını sağlamaktadır. Bu sanal deneyler prosesin farklı işletme koşullarına uyarlanması için kullanılmaktadır. Modellemenin bir başka yararı da deneysel olarak araştırma yapmanın zor olduğu senaryoların simule edilmesidir. Bu uygulamalardan biri, örneğin bir kaza sırasında kimyasalların kontrolsüz olarak açığa çıkması durumunda olduğu gibi emniyet koşullarının iyileştirilmesidir.  Dokümanın devamı için aşağıdaki bağlantıyı kullanınız.  (Free whitepaper on chemical reaction engineering with COMSOL:)http://www.comsol.com/offers/reactor/?utm_source=CEP+Magazine&utm_campaign=us_cepbrief_nov13&utm_medium=Workshop+Demail&utm_content=1