Dünyadaki en zengin yüzde 1’lik kesim en yoksul yüzde 50’nin iki katından fazla karbon salıyor

 

1990-2015 yılları arasında, dünyadaki en zengin yüzde 1’lik grubun sorumlu olduğu karbon emisyonları, dünya nüfusunun en yoksul yüzde 50’lik kısmının emisyonlarının iki katından daha fazla.

Stockholm Çevre Enstitüsünün yürüttüğü bir araştırma kapsamında Oxfam tarafından hazırlanan “Karbon Eşitsizliği ile Yüzleşme” Raporuna dayanılarak 21 Eylül 2020 tarihinde verilen haberde, en zengin yüzde 10’luk grubun 1990-2015 yılları arasında atmosfere salınan emisyonların yarısından fazlasından (% 52) sorumlu olduğu belirtiliyor.  Aynı dönemde, en zengin yüzde birlik grup karbon salımlarının yüzde 15’nden sorumlu bulunurken, bu miktar toplam AB vatandaşlarının emisyonlarından daha yüksek ve dünyanın en yoksul yüzde 50’lik kısmının emisyonlarının (% 7) iki katından fazla.

1990-2015 yılları arasında yıllık emisyonlar yüzde 60 oranında arttı. En zengin yüzde 5’lik grup bu artışın üçte birinden fazlasını (%37) oluştururken, en zengin yüzde birin emisyonlarındaki toplam artış, en yoksul yüzde 50’nin salımlarının üç katından fazla oldu.

Hükümetler COVID ile ilgili kısıtlamaları gevşettikçe karbon emisyonlarının da tekrar artışa geçmesi bekleniyor. Rapora göre, emisyonlar yıllar içinde azalmazsa ve karbon eşitsizliği dikkate alınmazsa atmosfer sıcaklığındaki 1.5°C’ lik artış  için kalan karbon bütçesi 2030’da tükenmiş olacak. Ayrıca, karbon eşitsizliği o kadar fazla ki, diğer tüm emisyonlar sıfırlansa da en zengin yüzde 10’luk grup karbon bütçesini 2033’de tüketecek.

Verilen bilgilere göre, 1990-2015 döneminde en yoksul yüzde 50’lik grup yaklaşık 3.1 milyar, en zengin yüzde 10 yaklaşık 630 milyon, en zengin yüzde 5 yaklaşık 315 milyon ve en zengin yüzde bir yaklaşık 63 milyon kişiyi kapsıyor. 2015 yılında, net gelirleri 38 bin ABD dolarının üzerinde olan en zengin yüzde 10’luk grubun emisyonlarının yarısı ABD ve AB, yaklaşık beşte biri de Çin ve Hindistan vatandaşları ile bağlantılıydı. Gelirleri 109 bin ABD dolarının üzerinde olan en zengin yüzde birlik grubun emisyonlarının üçte birinden fazlası ABD vatandaşlarından kaynaklanırken, ardından gelen en büyük katkılar Orta Doğu ve Çin vatandaşlarından geldi.

                                                                                                                               24.09.2020

https://www.oxfam.org/en/press-releases/carbon-emissions-richest-1-percent-more-double-emissions-poorest-half-humanity

http://www.diken.com.tr/en-zengin-yuzde-1lik-kisim-dunyayi-en-yoksul-yuzde-50nin-iki-kati-kirletiyor/

PHOTO: https://phys.org/news/2013-05-carbon-dioxide-atmosphere-historic-high.html