Dünya kimyasal üretimindeki büyüme ABD ve Asya' dan

 

Dünyada kimyasal üretiminin 2013 yılında yüzde 2.2 büyümesi bekleniyor. Kimyasallar, enerji ve gübre piyasalarına ilişkin bilgi veren ICIS web sayfasında 18 Ekim 2013 tarihinde yayımlanan bir yazıda, Amerika ve Asya’da kimya sanayi açısından olumlu gelişmelerin olduğu, buna karşılık diğer bölgelerin küresel resesyonun etkilerinden tam olarak kurtulamadığı belirtiliyordu. Makalede, ABD’deki  kaya gazı üretiminin maliyetleri düşürmesi nedeniyle kimya sanayinin atak yaptığı, Asya ülkelerinde ise kimya sanayinin büyüyen pazar avantajı nedeniyle yükselişte olduğu bildirilirken,  Avrupa’nın ekonomik daralma nedeniyle 2009 yılı rakamlarına ulaşamadığı saptaması yer alıyordu.

Değerlendirmede kimya sanayinin durumunun küresel ekonomideki değişimlere ve petrol ve gaz gibi temel hammaddelerin maliyetlerine sıkı sıkıya bağlı olduğu belirtilirken, çoğu kimyasalın üretimin tedarik zincirinin ilk aşamalarında kullanılması nedeniyle kimya sanayinin ekonomik döngü açısından ilk göstergelerden biri olduğuna değiniliyor. Genel olarak kimyasalların dünyadaki GSYİH değişimlerine karşı yüksek derecede tepki veren bir özellik taşıdığı, örneğin ABD’deki ekonomik toparlanma ile Güney Avrupa’da sürmekte olan krizin karşıtlığının dalgalanmalar yarattığı, ayrıca sektörün gidişatının diğer imalat sektörlerinin durumuna, özellikle kimya sanayinin kazancının yüzde 15’ini oluşturan otomotiv ile kazancının yüzde 10’unu oluşturan inşaat gibi sektörlere bağlı olduğu dile getiriliyor.

Amerika geri döndü

Yazıda, ABD kimya endüstrisinde 2013 yılında yüzde 2.8’lik bir büyüme beklendiği, bu durumda alet/cihaz, bilgisayar ve elektronik sanayi, plastik ve lastik ürünleri gibi nihai kullanım alanlarından gelen talep artışı ile otomotiv sanayinin etkisinin sürükleyici faktörler olduğu belirtiliyor.

Bu arada ABD’de, toplam rezervinin 20 trilyon metreküp civarında olduğu tahmin edilen kaya gazının ve dünyanın diğer bölgelerine göre üçte bir oranında düşük olan gaz fiyatlarının kimyasalların üretimi için önemli avantaj sağladığını unutmamak gerek.

Ayrıca kaya gazından elde edilen etanın, en önemli hammadde girdisi olarak naftanın yerini aldığına, gerek enerji kaynağı olarak gerekse plastik sanayi için önemli olan etilen üretimi için ana girdi olduğuna dikkat çekiliyor. Amerika Kimya Konseyi 50 civarında firmanın 2017’ye kadar kapasite arttırımına gideceğini tahmin ediyor.

Asya tam kapasite

Asya da Avrupa gibi yüksek enerji maliyetleri açısından sıkıntılı olmakla birlikte, hızlı sanayileşme ve geniş altyapı ihtiyacından kaynaklanan bölgesel talep artışından faydalanıyor. Japonya hariç Asya’da kimyasal üretiminin 2013 yılında yüzde 8 büyüyeceği tahmin ediliyor. Yükselen talebin fiyatları ve kar marjlarını arttırması beklenirken son beş yılda temel kimyasallara yapılan yatırım sonucunda kapasite fazlasının oluşması riski de var. Bunun sonucunda çoğu küçük ölçekli Asya firmalarının kar hadlerinde düşüş olması ve finansal istikrarsızlığa düşmesi olasılık dahilinde. Şimdilik otomotiv sanayi ve Çin’deki konstrüksiyon sektörü Asya kimya sanayi ihracatını dengeleyen bölgesel talep etmenleri. 

Avrupa henüz toparlanamadı

Avrupa ise kriz öncesi üretim değerlerini yakalayamamış durumda. Avrupa Kimya Sanayi Konseyi (CEFIC) tarafından bildirildiğine göre kimyasalların üretimi 2013’ün ilk çeyreğinde yüzde 2.1 azaldı.

Bu gerilemede Atlantik okyanusunun diğer yakasının artan rekabet gücü ve göreceli olarak yüksek enerji maliyetleri önemli etkenler. Azalan kar marjları yeni yatırımların yapılmasını engellerken Avrupa bölgesindeki –otomotiv sanayi ve konstrüksiyon gibi-kimyasalların pazarı niteliğindeki sektörler de zayıf durumda.  Sektördeki daralmayı tarım kimyasalları ve kozmetikler karşılayamıyor.

Bununla birlikte Avrupa kimya sanayi, AB içi ve dışı ticaretin yaklaşık yüzde 40’ını oluştururken uluslar arası rekabette hala bir oyuncu olmaya devam ediyor; özellikle ihracat odaklı Alman kimya sanayinin gücü bu durumu destekleyen önemli bir etken.  Kimyasallarda dünya lideri olan Alman kökenli BASF 2012 yılında en yakın rakibinin 1.5 katı kazanç elde etti. Ayrıca bazı Avrupa kimya firmaları maliyetleri düşürerek bazı alanlarda anahtar oyuncu haline geldiler; bu şekilde ürettikleri kimyasallar için fiyat belirleme gücünü elde ettiler.

http://www.icis.com/resources/news/2013/10/18/9716315/market-outlook-global-chemical-growth-to-be-driven-by-the-us-asia/

 

 

Kaynak: CEFIC