.Şişecam topluluğu bu yatırım ile dünya doğal soda pazarındaki payını artırmayı planlıyor

Merkezi Londra’da bulunan araştırma kuruluşu Oxford Economics’in raporuna göre, 2050’de Çin’in küresel kimya sektörüne hakim olması bekleniyor. 


  

 

Yatırım tutarı1,4 milyar dolar olan tesis 2023 yılı sonunda açılacak. İşletmenin 600 kişi istihdam edeceği açıklandı. Kapasitesi 450 bin ton olan tesis Türkiye PP ithalatının beşte birini karşılayacak.


 

Deprem sonrası ikincil tehlike yangınlardır.Yangınlar sadece yıkılan binalarla da sınırlı kalmayacaktır.

Sayıştay raporu ‘hayalet bölümler’: “Öğrencisi bulunmayan bölümlerle ilgili YÖK’ün gereken işlemleri öncelikle yapması uygun olacaktır”.

“Varank’ın açıkladığı 2023 için parlak sanayi stratejisinin haberini okurken, 2023 için 2013’teki 10. kalkınma planı hedeflerini ve 2019’daki 11. Kalkınma planındaki revize edilmiş hedefleri hatırladım.”


 

19 Eylül 2019, Osman AROLAT

Haberler

Sayfalar