Firmalar kapasitelerine göre atık ithal izni istiyor.

Atık ithalatçıları da sektörde kargaşanın varlığını ilan ettiler. Atık ithal için geri dönüşüm firmalarının kapasite raporlarının ve lisanslarının kontrol edilmesi isteniyor


 

Atık yönetimi ile ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından düzenlenen ve plastik atıkların gündemde olduğu toplantının ardından TOBB’da  bir toplantı daha gerçekleşti.

TOBB ve Türk İş başkanlığında gerçekleşen bu toplantı sonrasında aşağıdaki uzlaşma metni yayınlandı.

Metinde öne çıkan hususların başında “tehlikeli ve zehirli atık ithalatına karşı olunduğu” ve “geri dönüşüm sanayicilerinin ve üreticilerinin çöp ithal etmediklerini” beyan etmeleri oldu.

Ancak uzlaşma metninde birbiriyle uyumsuz maddelerin varlığı da gözden kaçmadı.

*Bu haberin hemen arkasında aşağıda kopyası verilen bir davet yazısı da Plastik Sanayiciler Federasyon'undan ilgili  taraflara gönderildi. Davet yazısında Federasyonun 1Ekinm 2019 tarihinde yapılacak toplantıda "Plastik Sektöründe  Geri Dönüşümün Ekonomik Etkilerié konulu bir sunumun gerçekleştirileceği belirtiliyordu.

Anlaşılan o ki konu gündemde tutulmaya , sahiplenilmeye ve kısa sürede sonuçlandırılmaya çalışılıyor.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

tobb.org.tr/15.09.2019 / Ankara

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nde (TOBB) düzenlenen Atık Uygulamaları İstişare Toplantısında bir araya gelen Plastik üreticileri, kâğıt üreticileri, geri dönüşüm tesisleri ve sokak atıkları toplayıcıları, atıkların toplanması, ayrıştırılması ve ithalatı konularında uzlaşmaya vardı.​

TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu ve Türk- İş Genel Başkanı Ergün Atalay’ın başkanlık ettiği toplantı sonrasında üzerinde uzlaşılan konuların, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın Atık Yönetimi konusundaki mevzuat çalışmalarına katkı sağlaması bekleniyor. 

 

Toplantıda mutabık kalınarak, alınan kararlar şöyle:

 

1.  Sıfır Atık uygulamasının yaygınlaştırılmasını istiyoruz.

 

2. Sokak atık toplayıcılarının statüsünün belirlenmesini ve çalışma ortamları ile şartlarının iyileştirilmesini istiyoruz.

 

3.Tehlikeli ve zehirli atıkların ithalatına karşıyız.

 

4.Atık ithal eden firmalara, odalar tarafından verilen kapasite ve ekspertiz raporu kapsamında kapasitesini aşmayacak şekilde ithalat yetkisi verilmesini istiyoruz.

 

5. Çöp ithalatına karşıyız. Geri dönüşüm sanayicileri ve üreticileri olarak çöp ithal etmiyoruz, münferit yaşanan olayların bütün sektöre mal edilmesine karşıyız. İhbar hattı kurulmasını talep ediyoruz.

 

6.  Geri dönüşüm firmalarına verilen lisansların kontrol edilmesini istiyoruz.

 

7.  İthalatçı ve imalatçı firmaların, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından ithalat sırasında ve yerinde denetlenmesini öneriyoruz.

 

8. Sürdürülebilir bir atık toplama ve ayrıştırma sistemi olması için GEKAP’ın (Geri Kazanım Katılım Payı) bütçesinin genel bütçe yerine Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın fonuna aktarılmasını öneriyoruz. Ambalajı piyasaya sürenlerin ödediği katkı paylarından toplama işlemini yapan insanlara ve toplama ve ayrıştırma işlemini yapan kurum ve kuruluşlara destek verilmesini istiyoruz.

 

9. Çevre fonu gibi ilave getirilecek vergilere karşıyız. Ton başına getirilecek her türlü vergi, fon ve kısıtlamaya karşıyız.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PLASFED Plastik Sanayicileri Federasyonu

25.09.2019,İstanbul

Son dönemde hem Avrupa Birliği hem de Türkiye’nin gündeminde sıklıkla yer alan Döngüsel Ekonomi kavramının, önümüzdeki yıllarda üretimden tüketime hayatın her alanını derinden değiştirmesi bekleniyor. Türkiye’nin son dönemde başarıyla yürüttüğü Sıfır Atık uygulamalarını da kapsayan döngüsel ekonominin en önemli sac ayaklarından biri de atık yönetimi ve geri dönüşüm sektörü. 

Bu kapsamda, İstanbul Sanayi Odası “Döngüsel Ekonomi, Sıfır Atık ve Geri Dönüşüm” konularını tüm yönleriyle ele almak, başta sanayi firmaları olmak üzere kamuoyu nezdinde bilinç artırmak, tüm tarafların görev ve sorumlulukları bağlamında sorun ve çözüm önerilerini ortaya koymak amacıyla “Döngüsel Ekonomiye Doğru: Sıfır Atık ve Geri Dönüşüm Sektörü” başlıklı geniş katılımlı bir toplantı gerçekleştirecektir.

Federasyonumuzun da “Plastik Sektöründe Geri Dönüşümün Ekonomik Etkileri” konulu bir sunum ile destek vereceği toplantı 1 Ekim 2019, Salı günü İSO Odakule Binasında gerçekleştirilecektir.