Büyüme hedefleyen sektör(3): CTP boru

Makro düzeyde yaşanan olumsuzluklar ve DSİ özelindeki proje ve ödemelerdeki duraksamalar nedeniyle Türkiye CTP boru sektörü, 2018 yılında yüzde 25 küçüldü.


Boru sanayiinde global pazarın önde gelen üretici ve ihracatçı ülkeleri arasında yer alan Türkiye’de; sektör, özellikle iç pazardaki talep daralmasına bağlı olarak 2018 yılında kayda değer oranda küçüldü. Ortama 4,5 milyon ton dikişli çelik boru, 1,5 milyon ton plastik boru ve büyük oranda CTP borunun üretildiği Türkiye’de, çelik üretimin yüzde 55’i, plastik borunun 1,3 milyon tonu ve CTP boruların yüzde 80’i iç pazara sunuluyor. İç pazarda boruların temel kullanım alanlarını ise kamu ve özel sektör tarafından yapılan alt ve üst yapı projeleri ile inşaat sektörü oluşturuyor.2018 yılında döviz kuru ve global ekonomideki belirsizliklere bağlı olarak inşaat yatırımları ile kamunun altyapı projelerinin durma noktasına geldiğine dikkat çeken sektör temsilcileri, bunun iç talepte kayda değer oranda daralmaya neden olduğunu söylüyor.

İç talepteki daralma nedeniyle 2018 yılında Türkiye çelik üretiminde yüzde 10, plastik boru üretiminde yüzde 8 azalma, CTP boru pazarında ise yaklaşık yüzde 25 küçülme yaşandığını söyleyen sektör temsilcileri, iç pazardaki kayıpların telafisi için üreticilere, ihracata daha fazla odaklanmaları önerisinde bulunuyor. Sektör temsilcileri, bu noktada TANAP gibi uluslararası petrol ve doğalgaz nakil hatlarının Türkiye boru üreticileri için önemli bir referans olduğu ve büyük ölçekli yeni projeler için fırsat sunacağı görüşünde birleşiyor.

CTP boru pazarı 2018 yılında yüzde 25 daraldı.

Yarattığı katma değer bakımından önde gelen sanayiler arasında yer alan Türkiye kompozit pazarı, 2018 sonu itibariyle 1,3 milyar euro ve 242 bin ton Kompozit malzemenin yüzde 25’inin boru ve tank imalatında kullanıldığı Türkiye’de, 18 adet sürekli elyaf sarma makinası bulunuyor. Toplam 11 firmanın hizmet verdiği ve üretim tesislerinin yurt geneline yayıldığı Türkiye’nin mevcut üretim kapasitesi, diğer CTP boru üretimi yapan diğer ülkeler dikkate alındığında oldukça yüksek seviyede bulunuyor. İkame malzemelerden pay alarak büyüyen Türkiye kompozit pazarında CTP boru üretiminin, ilerleyen yıllarda da sektörün itici gücü olmayı sürdürmesi bekleniyor.

Kompozit Sanayicileri Derneği’nden alınan verilere bakıldığında, 2017 yılı verilerine göre global CTP pazarı büyüklüğü 3,8 milyar dolar seviyesinde yer alıyor. CTP boru, küresel ölçekte kullanım alanı bulmakla birlikte, özellikle Ortadoğu ve Kuzey Amerika’da daha fazla talep görüyor. Mevcut kurulu kapasite ve hammadde tüketimi bakımından Avrupa’nın en büyük pazarları arasında yer alan Türkiye CTP boru sektöründe iş hacminin yüzde 80’i iç piyasa kaynaklı. 2018 yılında gerek makro düzeyde yaşanan olumsuzluklar, gerekse DSİ özelindeki proje ve ödemelerdeki duraksamalar nedeniyle Türkiye CTP boru sektörü, 2018 yılında yüzde 25 küçüldü. Bu sene yüzde 5 büyüme hedefleyen Türkiye CTP boru sektörünün, iç pazardaki daralmanın da etkisiyle ihracata odaklanması bekleniyor. Afrika’dan Asya Pasifik ülkelerine kadar yaklaşık 100 ülkeye ihracat gerçekleştiren Türkiye CTP boru sektörünün yıllık ihracatının ortalama 60 milyon dolara ulaştığı tahmin ediliyor. Söz konusu ihracatın yüzde 35’ini Avrupa ve yüzde 25’ini Afrika’ya Türkiye, geri kalanını ise Türk cumhuriyetlerine gerçekleştiriyor.

                               Dünya, boru eki, 28 Ocak 2019, İshak Sevgin