Bakan Varank’ın açıkladığı 2023 için parlak hedefli sanayi stratejisi

“Varank’ın açıkladığı 2023 için parlak sanayi stratejisinin haberini okurken, 2023 için 2013’teki 10. kalkınma planı hedeflerini ve 2019’daki 11. Kalkınma planındaki revize edilmiş hedefleri hatırladım.”


 

19 Eylül 2019, Osman AROLAT

Bakan Varank’ın yaptığı açıklamalar önemli hedefler içeriyor, başarılı olmasını dilerim. Ancak bununla birlikte 10. Kalkınma Planındaki 2023 hedeflerinin 2019’daki 11. Kalkınma planında değişime uğramasının nedenlerini açıklaması da önemli olurdu diye düşünüyorum. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank dün, 5 ana bileşen ve 23 alt politika içeren 2023 Sanayi Teknoloji Stratejisini açıkladı. Stratejinin sektör temsilcileri sanayi-ticaret odaları bakanlıklar, üniversiteler ve bilim insanlarıyla görüş alışverişinde bulunularak, sektörleri masaya yatırarak, insan kaynakları potansiyelini dikkate alarak hazırladıklarının altını çizdi. Stratejinin 5 ana bileşeninin Yüksek teknoloji ve inovasyon, Digital dönüşüm ve sanayi hamlesi, Girişimcilik, Beşeri sermaye ve Altyapı olduğunu belirterek, bunların 23 politika uygulamasıyla destekleneceğini belirtti. Varank’ın açıklamaları benim ister istemez daha önce ortaya konan 2023 hedeflerinin ne kadarı gerçekleşebilecek sorusunu sormama neden oldu…

Varank hedefe ulaşmak için Yüksek Teknoloji ve İnovasyon bileşeni ile amaçlananın kritik teknolojilerde rekabetçi yapıya kavuşup küresel oyuncu olmak olduğunu söyledi. Digital dönüşüm ve sanayi hamlesi bileşeni ile teknoloji odaklı somut adımlar atılmasını amaçladıklarını, Girişimcilik bileşeni ile o alanda uygulayacakları politikalar ile fikirden üretime zincir oluşturularak tüm süreçlerde girişimci sayılarını artırmayı amaçladıklarını, eko sistemi güçlendireceklerini söyledi. Beşeri sermaye ve altyapı alanındaki hayata geçirecekleri politikalarla da başarıya gidecek yolun hızlandırılacağının altını çizdi.

11. Kalkınma Planında 2023 için somut hedefler ortaya konulduğunu belirten Varank, milli gelirde imalat sanayinin payını artırmak istediklerini belirterek, ”Son on senede ortalama yüzde 16.5 olan imalat sanayinin payını 2023’te yüzde 21’e çıkartmayı hedefliyoruz. Yenilikçi ve daha gelişmiş

sanayi için, sanayide çalışan işçi başına katma değeri 35 bin dolara, imalat sanayinin ihracatını 210 milyar dolara yükseltmek istiyoruz” açıklamasını yaptı.

Varank ihracatta ürünlerin teknoloji yoğunluğunu artırılmasını önemsediklerini, imalat sanayi ihracatında orta ve ileri teknolojili ürünlerin payını 2023’te yüzde 50 seviyesine çıkartmayı hedeflediklerinin de altını çizdi.

Varank, Ar-Ge harcamalarının payının yüzde 1.8’e çalışan sayısını 300 bine, araştırmacı sayısını da 200 bine çıkarmayı hedeflediklerini belirterek, “Ar-Ge yatırımlarında dünyada söz sahibi olan ilk 2.500 firmalık listeye 23 firmayı sokmak istiyoruz” dedi.

Varank’ın açıkladığı bu 2023 için parlak sanayi stratejisinin haberini okurken, 2023 için 2013’teki 10. kalkınma planı hedeflerini ve 2019’daki 11. Kalkınma planındaki revize edilmiş hedefleri hatırladım.

10. planda belirtilen hedefler 2 trilyon dolar GSMH, 25 sin dolar keşi başına gelir, 500 milyar dolar ihracat, tek haneli enflasyon ve yüzde 5 işsizlikti.

11. Kalkınma planında 2019’da 2023 plan ufkuna girdiği için hedeflerde düzenlemeler yapılmıştı. GSMH rakamı 1.1 trilyon dolar, kişi başı milli gelir 12 bin 244 dolar, ihracat 226 milyar 600 milyon dolar, işsizlik yüzde 9.9 ve enflasyon yüzde 5 olarak planda yer almıştı.

Sanırım 2023 için parlak içerikli Sanayi Teknoloji planını açıklayan Bakan Mustafa Varank’ın bu tablo için de söyleyecekleri olması gerekir.