‘Az bilinen üniversite’ mezununun iş bulma şansı yüzde 51’i geçmiyor

Esas Sosyal; ”Üniversite mezunları arasında en yüksek işsizlik oranı mühendislik ve sosyal bilimlerde görülüyor”


 

Vahap MUNYAR ,16 Mart 2020,dünya

 

ŞEVKET Sabancı ve ailesine ait Esas Holding’in sosyal sorumluluk projeleri için kurduğu Esas Sosyal, 2016’da başlattığı “İlk Fırsat” programıyla ilgili Bilkent Üniversitesi’nden bir ekiple “sosyal etki” araştırması yaptı.

Esas Sosyal Kurucular Kurulu Başkanı Emine Sabancı Kamışlı ve Esas Sosyal Kurucu Direktörü Filiz Bikmen’in sonuçlarını paylaştığı araştırmayı inceledim, şu saptamaların altını çizdim:

-Üniversite mezunu sayısıyla birlikte işsizlik de artıyor.

-Avrupa Birliği ülkelerinde yükseköğrenim mezunu gençlerin istihdam oranı artarken, Türkiye’de azalıyor.

-Üniversite mezunları arasında en yüksek işsizlik oranı mühendislik ve sosyal bilimlerde görülüyor.

-Erkeklerde işsiz mühendis, kadınlarda işsiz sosyal bilimler mezunu ilk sırada yer alıyor.

Emine Sabancı Kamışlı, araştırmanın şu bölümüne dikkat çekti:

TÜİK’in 2018 verilerine göre üniversite mezunlarının oranı 10 yılda yüzde 12.8’den yüzde 35’e yükselmiş. Ancak, bu süreçte üniversite mezunlarının işsizlik oranı da artmış.

Esas Sosyal’in “İlk Fırsat” programının içeriğini anımsattı:

4 yılda 95 “İlk Fırsat” katılımcısı, sivil toplum kuruluşlarında iş deneyimi edindi.

Gençlerin istihdamına katkıda bulunduklarını, deneyim kazanmalarını sağladıklarını ve sivil toplum bilinci aşıladıklarını vurguladı:

-2020’de 55 yeni üniversite mezununa destek vereceğiz. Böylece 5 yılda 150 gence ulaşıp, 31 STK’ya nitelikli işgücü sağlamış olacağız.

Bu noktada Ocak 2016’da “İlk Fırsat” için gerçekleşen ilk buluşmada Emine Sabancı Kamışlı’nın şu sözlerini anımsadım:

-Üniversite mezunu gençler iş ararken hep “tecrübe” soruluyor. Biz de bu gençlere ilk iş deneyimleri için STK’ların kapısını açtık. Gençler bir yıl STK’larda çalışacak, maaşını Esas Sosyal verecek. 5 yıl için bu işe 5 milyon lira kaynak ayırdık.

Sonra araştırmanın önemli sonuçlarından biri dikkatimi çekti:

-Daha az bilinen devlet üniversitelerinden mezun erkeklerin bir yıldan fazla süredir işsiz olma olasılıkları yüzde 51. Diğer üniversitelerin mezunlarında oran yüzde 38’e iniyor.

Filiz Bikmen, bu veriyi şöyle yorumladı:

-Anadolu’da da çok başarılı gençler var. Ancak, iş hayatına çok dezavantajlı başlıyorlar.

Şirket ve kurumlara şu çağrıyı yaptı:

-Kurumlar işe alımlarda yeni mezun gençlerin sadece okudukları okullara değil, potansiyellerine de bakmalı.

Emine Sabancı Kamışlı, konuya “İlk Fırsat” açısından yaklaştı:

-Araştırma sonuçları bize “İlk Fırsat” programının az bilinen üniversitelerden mezun gençlerin işe geçiş süreçlerine anlamlı katkı yaptığını gösteriyor.

Filiz Bikmen, “İlk Fırsat” programı kapsamında STK’larda deneyim edinen gençlerin iş bulma oranlarını irdeledi:

- “İlk Fırsat” katılımcılarının program bitmeden iş bulma oranı yüzde 82.

-Program bitiminden sonraki 3 ay içinde işe girme oranı yüzde 92. -6 ay sonundaki istihdam oranı yüzde 100.

Araştırma sonuçları “İlk Fırsat” aşısının tuttuğunu gösteriyor.

Adı az bilinen üniversitelerden mezun gençlerin sıkıntısı bir kez daha gözler önüne seriliyor…