Alzheimer’in nedeni: Taşıt egzos dumanı!

 Yapılan ortak bir araştırma ile Alzheimer hastalığının nedenleri arasında havada bulunan kirletici parçacıkların olduğu belirlendi. Hasta beyinlerinde egzos dumanı orijinli nano parçacıklar bulundu.


 

Araştırma İngiliz Meksika ortak çalışması

Beyin dokusu ile ilgili gerçekleştirilen İngiliz Meksika ortak araştırma projesi sonrasında, bilim insanları Alzheimer hastalığı ile hava kirliliği arasında  ilişkinin var olduğunu ileri sürdüler.

Araştırma raporu ortak yazarlardan biri olan Prof.Barbara Maher(Lanchester University )ve onun araştırma ekibi Mexico City ve Manchester ‘de yaşamış 37 kişinin beyin dokuları ve dokularda hava kirliliği tespit edilen noktaları incelediler.

Mikroskobik ve spetroskopik analiz yöntemi kullanan Maher ve çalışma grubu beyinde hava kirliliğinden kaynaklı minik parçacıkları tespit eden ilk araştırma grubu oldular.

Maher Reuters’e verdiği demeçde; ”beyin dokularını ultra ince parçalara böldüklerini, bu parçaları yüksek çözünürlüklü transmisyon elektromikrsokop ve çözünürlüğü fazla olan mikroskop ile Glasgow’da analiz ettiklerini” anlattı. Maher, analiz ile hücrelerdeki bu parçaların şekli, boyutu ve büyüklük dağılımını belirlediklerini ve mikroskopta yaptıkları iletkenlik analiz sonrası  bu malzemelerin manyetit olduğunu belirlediklerini”   açıkladı.

Beyin örneklerinde manyetit parçacıklar

Bilindiği üzere Manyetit, insan beyninde reaktif oksijen türlerinin (serbest radikaller dahil) oluşumunda  rol oynayan güçlü manyetik, toksik bir mineraldir. Bu mineraller uzun süreden beri Alzheimer gibi nörodejeneratif hastalıklarla ilişkilendirilmektedirler.

En fazla manyetitli altı beyin numunesinin ayrıntılı analizi, manyetit partiküllerinin çoğunluğunun, bilim insanlarının beyinde doğal olarak oluştuğu düşünülen açısal manyetit parçacıklarından ayırt edilebilir özellikte, küresel olduğunu gösterdi. 5 nanometre (nm) çapından 150 nm'ye kadar boyuttaki parçacıkların yüksek sıcaklıktan kaynaklı olduğu ileri sürüldü.  Maher ve  ekibi bunların sanayiden, çoğunlunun dizel yakıt kullananlar olmak üzere araç motorlarından  veya açıkta yanan ateşlerden geldiğini ifade etti.

Kirli hava solunduğunda 200 nm'den küçük parçacıklar burun yolunu takip ederek koku sinirleri ile beyine girebilir.

Zehirli parçacıklar araçlardan

Maher, bulunan parçacıkların, araç motorlarından veya frenlerdeki yanma veya sürtünme ısısıyla oluşan ve özellikle yoğun trafiğin olduğu yolların yakınlarındaki kirli havada bol miktarda bulunan manyetit nanosferlere "çarpıcı" şekilde benzediğini söylüyor

Maher  beyinde tespit edilen günümüze kadar  bu manyetit parçacıklar ile  hava kirliliği  arasında bir ilişki olabileceğinden şüphe ediliyor olmasına karşın, beyin numunelerinde bulunan bu parçacıkların sayısının çok fazla olmasının onları şaşırttığını belirtti.

Maher ayrıca "Bir bakıma parçacıklara beyinde rastlamamız pek fazla şaşırtıcı değildi, çünkü parçacıkların atmosferde ne kadar bol olduğu konusunda bilgi sahibiydim. Öte yandan bu parçacıkların burun yolu ve koku alma sinirleri boyunca hazır bir giriş güzergahına sahip oldukları da gerçekti;  Ancak süzülerek gelen parçacıkların yüzlerce ve binlercesini görüyorsunuz; O anda beyinde bu kadar çok miktarda bulunmaması gereken manyetit parçacığı gerçeği ile çarpılıyorsun " diyerek hayretinin altını çizdi.

Beyin örneklerinde tespit edilen nano parçacıklar platinyum, nikel ve kobalt gibi metalleri de barındırıyordu.

Yaşlılıkla beyinde biriken metaller

Maher “Metallerin Alzheimer hastalığından ve bazen yaşlanmaya bağlı olarak beyinde biriktiklerinin her zaman biliniyor olmasına karşın bu metallerin bir başka yolla gelip çözünür hale gelmesi ve beyne taşındığı bilinmeyen bir durumdu  "dedi. "Bu parçacıkların ayırt edici morfolojileri ve boyut dağılımları ile görünüşü, çözünmüş olmadıklarını, atmosferde bulunanların beyinde görülenlerle aynı olduklarını gösteriyor.” Bu yeni bir bulgudur. Manyetit beyin için çok tehlikeli bir madde olduğundan bu bulgu özellikle çok önemlidir. "dedi.

Araştırmacılar, parçacıklar ile ölümcül dejeneratif beyin hastalığı arasında kesin bir bağ bulunduğunu  iddia etmiyorlar ise de, olası bağlantıyı incelemenin gelecek araştırmalar için bir öncelikli bir çalışma konusu  olacağına inanıyorlar.

Hastalık trafik kaynaklı ise siyasilere düşen görev

Maher"Kirlilikten türeyen manyetit parçacıkların nörodejeneratif hastalıkta  önemli bir nedensel bağlantısı var ise, bu durum sağlıkta sorumluluğu olan politika yapıcılarını harekete  geçmeye zorlayacaktır. Alzheimer, kendimizin neden olduğu modern bir salgın hastalık olabilir, "dedi.

Araştırılan beyin örnekleri 3 ve 92 yaşı arasındaki 37 bireye aitti. Maher, Oxford, Glasgow, Manchester, Montana ve Universidad Nacional Autonoma de Mexico üniversitelerindeki meslektaşları ile birlikte çalıştı. Bu araştırma Ulusal Bilimler Akademisi dergisi (Proceedings of the  National Academy of  Sciences Journal)tarafından yayımlandı.

Alzheimers.net’e  göre, dünyada 44 milyon insan en yaygını Alzheimer olan  demans(bunama) hastalığı ile yaşamını sürdürmek zorunda kalmaktadır.

Öte yandan bu sayının 2050 yılında 130 milyona ulaşacağı belirtiliyor.

Türkiye’de bilinen Alzheimer hasta sayısı ise 600 bin kişi.

http://www.reuters.com/article/us-science-brain-pollution-idUSKCN11K1PC

SCIENCE NEWS | Wed Sep 14, 2016 |