FETÖ’den el konulan şirketler satılabilecek

El konulan şirketler Bakan oluruyla satılacak. Böylece OHAL kapsamında çıkarılan KHK ile mülkiyete el koyma yetkisi tek bir kişiye verilmiş oldu.


 

“   09 Ocak 2017, Tevfik GÜNGÖR

FETÖ soruşturmaları sonucu TMSF’ye devredilen şirketlerin sayıları hakkında değişik rakamlar veriliyor. Son açıklamalarda 691 şirketten söz ediliyor.

Anadolu’da değişik şehirlerde faaliyet gösteren şirketlerin sahip ve yöneticileriyle ilgili soruşturmalar devam ediyor.

Bugüne kadar bu şirketlerin geleceği konusunda belirsizlik vardı.

Geçen hafta sonu yayınlanan bir KHK ile şirketlerin ne olacağı konusuna açıklık getirildi.

FETÖ ile ilgili olduğu gerekçesiyle TMSF’ye, şirketlerin yöneticilerini soruşturma ve kovuşturma, sonuna kadar yönetmek üzere TMSF ile ilişkili bakan atayacak.

Bu şirketlerin mali durumu, ortaklık yapısı, piyasa koşulları veya diğer sorunları nedeniyle mevcut halin sürdürülebilir olmadığının tespit edilerek şirketin ya da varlıklarının satılmasına veya feshi ile tasfiyesine TMSF’nin ilişkili olduğu bakan karar verecek.

6 Aralık 2017 tarihinde Resmi Gazete’nin mükerrer sayısında 680 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname yayınlandı. Kararnamenin başında “Olağanüstü hal kapsamında bazı düzenlemeler yapılması; Anayasanın 121’inci maddesi ile 25/10/1983 tarihli ve 2935 sayılı Olağanüstü Hal Kanununun 4 üncü maddesine göre, Cumhurbaşkanının başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu’nca 2/1/2017 tarihinde kararlaştırılmıştır” ifadesi yer alıyor.

Farklı kanunlarda 85 madde ile farklı değişikliklerin sıralandığı 680 sayılı KHK’nin 81. Maddesiyle, FETÖ terör örgütleriyle ilişkisi, irtibatı nedeniyle Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na (TMSF) devredilen şirketlerin satışına, tasfiyesine TMFS’nin ilişkili olduğu bakanın karar vermesi hükmü getirildi. (Hükümette TMSF’nin ilişkili olduğu bakan Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli.)

Kanun Hükmünde Kararnameye göre ”20/7/2016 tarihli ve 2016/9064 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla ülke genelinde ilan edilen olağanüstü hal kapsamında yürürlüğe konulan kanun hükmünde kararnameler gereğince kapatılan ve Vakıflar Genel Müdürlüğüne veya Hazineye devredilen şirketler hariç olmak üzere; birinci ve ikinci fıkra kapsamındaki şirketler, soruşturma ve kovuşturma sonuna kadar, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’nun gözetiminde, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’nun ilişkili olduğu Bakanın atadığı yöneticiler tarafından ticari teamüllere uygun olarak ve basiretli tüccar gibi yönetilir.

Bu şirketlerin yöneticileri Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’nun ilişkili olduğu Bakan tarafından atanır ve görevden alınır.

Şirketin yahut varlıklarının veya 5271 sayılı Kanunun 128 inci maddesinin onuncu fıkrasında belirtilen malvarlığı değerlerinin satılmasına veya feshi ile tasfiyesine Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’nun ilişkili olduğu Bakan tarafından karar verilebilir.

Satış ve tasfiye işlemleri ilgili şirketin yönetim kurulu tarafından yerine getirilir. Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’nun ilişkili olduğu Bakan tarafından belirlenir.”

Hürriyet’de yayınlanan Aysel Alp’in haberine göre, 680 Sayılı KHK ile getirilen satış yetkisini yorumlayan Trabzon Milletvekili, Avukat Haluk Pekşen “Eğer bir şirkete CMK 128. madde kapsamında el konulmuşsa, yargılama süresi, hukuki tasfiye süreci beklenmeksizin derhal TMSF’ye devredilecek ve TMSF tarafından da ilgili bakanın onayıyla derhal satılabilecek veya tasfiye süreci hukuki sonucu beklenmeksizin düzenlenecek. Yani hak sahipleri, tasfiye süreci veya satış sürecini durdurma haklarından tümüyle mahrum bırakıldı“ diyor.

TMSF Başkanı Şakir Ercan Gül ise, “Genel olarak yaklaşımımız davalar devam ederken satışının uygun olmayacağı yönünde. Ancak bazı davaların uzun sürebilecek olması nedeniyle işletmelerin yönetiminde sıkıntılar olabilir. Bu tür durumlarda da satış, tasfiye gibi nihai kararı Başbakan Yardımcımız verecek” şeklinde bir değerleme yapıyor.”