Şişecam Doğal Soda Üretimi İçin Ciner Grubu ile ABD’de Yatırım Yapacak

.Şişecam topluluğu bu yatırım ile dünya doğal soda pazarındaki payını artırmayı planlıyor


Cam sanayinin yanı sıra sentetik soda üretiminde de dünyanın önde gelen oyuncuları arasında yer alan Şişecam Topluluğu, doğal soda üretiminde önemli bir bilgi birikimine sahip olan Ciner Grubu ile birlikte ABD’de yeni bir yatırım gerçekleştirecek. Bu kapsamda Şişecam Kimyasallar bünyesinde faaliyet gösteren Soda Sanayii A.S. ABD’de doğal soda üretimine yönelik olarak Ciner Grubu ile eşit üretim ortaklığı sözleşmesi imzaladı.

Camın tüm temel alanları ile soda ve krom bileşiklerini kapsayan iş kollarında küresel bir oyuncu olan Şişecam Topluluğu, doğal soda üretiminde önemli bir bilgi birikimine sahip olan Ciner Grubu ile birlikte ABD’de yeni bir yatırımı hayata geçirecek. Söz konusu yatırım için Şişecam Kimyasallar bünyesinde faaliyet gösteren Soda Sanayii A.S. ABD’de doğal soda üretimine yönelik olarak Ciner Grubu ile eşit üretim ortaklığı sözleşmesi imzaladı. Şişecam Topluluğu bugün Mersin Soda Fabrikası’ndan 1,4 milyon ton, Bosna Hersek’te bulunan Şişecam Soda Lukavac tesisinden 585 bin ton ve dünyanın en büyük sentetik soda üreticisi Solvay ile yüzde 25 üretim ortaklığı bulunan Bulgaristan’daki Solvay Sodi Fabrikası’ndan sağlanan 375 bin ton olmak üzere toplam yıllık 2,4 milyon ton sentetik soda külü üretim kapasitesiyle Avrupa’nın ilk üç, dünyanın ise ilk yedi sentetik üreticisi arasında yer almaktadır. Şişecam Topluluğu’nun ABD’deki yeni yatırım için üretim ortaklığı sözleşmesi imzaladığı Ciner Grubu ise Türkiye’de çözelti madenciliği ile Kazan’da 2,7 milyon ton, Eti Soda’da 1,8 milyon ton ve ABD’de ise konvansiyonel madencilik ile 2,5 milyon ton olmak üzere toplam yıllık 7 milyon ton doğal soda üretim kapasitesi ile dünyanın en büyük doğal soda üreticisi konumundadır. Şişecam Topluluğu Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdürü Prof. Dr. Ahmet Kırman, söz konusu yatırıma ilişkin olarak yaptığı açıklamada, “düzcam”, “cam ev eşyası”, “cam ambalaj” ve “kimyasallar” olmak üzere dört ana is kolunda üç kıtada 13 ülkede üretim faaliyeti gösterdiklerini belirterek, şunları kaydetti: “Küresel stratejik hedeflerimize ulaşmak üzere organik büyümenin yanı sıra inorganik büyüme fırsatlarını da değerlendirmekte olduğumuz özellikle son yıllarda mevcut

is kollarımızda gerçekleştirdiğimiz çeşitli yatırımlarla da görülmektedir. Sürdürülebilir büyüme ve yüksek performansa dayalı yatırım politikalarımız doğrultusunda şirket satın alma, ortak girişim ve diğer is birliği olanaklarını içeren ve şirketimize değer yaratacak potansiyel tüm fırsatları değerlendirmeye yönelik çalışmalarımızın sonucunda; doğal soda üretimi konusunda önemli bir bilgi birikimi ve küresel anlamda en büyük doğal soda üretim kapasitesine sahip olan Ciner Grubu ile ABD’nin Wyoming eyaletinin Green River bölgesinde ortak üretim için yeni bir yatırım yapma kararı aldık. Böylece 40 yıla yakın bir süredir küresel pazardaki sentetik soda satışımızın getirdiği tecrübe ile dünya soda pazarındaki yüzde 3,4 ve sodyum bikarbonat pazarındaki yüzde 6,5 olan paylarımızın artmasını hedefliyoruz. Ayrıca yoğun rekabetin söz konusu olduğu soda piyasasında düşük maliyetli doğal sodaya erişim rekabet avantajı yaratırken, küresel soda pazarındaki gücünü daha da pekiştirecek olan Şişecam Topluluğu’na _finansal açıdan pozitif katkı sağlayacaktır. Aynı üretim ortaklığı yapısını yıllardır

Bulgaristan’da sentetik soda üretiminde dünyanın en önde gelen şirketi Solvay ile başarılı bir şekilde uyguluyoruz.” “Soda külü alanında dünyanın en büyük beş oyuncusundan biri konumuna ulaşacağız” Söz konusu yeni yatırımın düşük maliyetli çözelti madenciliği yönteminin en gelişmiş tekniklerinden birini kullanarak yapılacak doğal soda üretimi imkanı sunacağına dikkat çeken Prof. Dr. Ahmet Kırman, söyle konuştu: “Asya ve Amerika gibi pazarlarda varlığımızı güçlendirerek küresel Pazar payımızı arttırmada önemli rol oynayacağını düşündüğümüz bu doğal soda yatırımının faaliyet ve yatırım için gerekli izin ve lisansların alınmasının zamanlamasına bağlı olarak 2024 yılında tamamlanmasını takiben üretime geçmesini öngörüyoruz. Yıllık 2,5 milyon ton dogal soda ve 200 bin ton sodyum bikarbonat üretim kapasiteli buyatırımın yüzde 80’inin uzun vadeli proje lansmanı kredisi, bakiyeninise konacak esit miktarda sermaye ile nanse edilmesini planlamaktayız.

Yapılacak bu yatırımın hayata geçmesi sonrasında, soda külü alanında dünyanın en büyük bes oyuncusundan biri konumuna ulaşacağız ve ilk üçte yer alma hedefimize doğru önemli bir adım daha atmış olacağız.”

 28 Haziran 2019glasstecdergisi