AB’de Çevrim-Geri Dönüşüm ekonomisi büyüyor

 

AB’de geri dönüşüm, tekrar kullanma ve onarma alanlarında çalışan kişi sayısı 4 milyonu aştı.

Yeşil Ekonomi bülteninde yer alan habere göre, Avrupa Komisyonu, AB tarafından 2015 yılında kabul edilen Döngüsel Ekonomi (Circular Economy) Eylem Planı kapsamındaki gelişmeleri ortaya koyan bir rapor yayınladı.

Avrupa Parlamentosu için hazırlanan rapor, Birlik üyesi ülkelerde çevrim/geri dönüşüm alanında çalışan kişi sayısının 2012 yılına kıyasla % 6 oranında artış ile 4 milyonu aştığını gösterdi.

Sektörün onarma, tekrar kullanma ve geri dönüşüm gibi alanlarda birlik ekonomisine sağladığı katma değerin 147 milyar avro, gerçekleştirdiği toplam yatırım tutarının ise 17,5 milyar avro olduğu belirtildi.

Geri dönüşüm oranları yükseliyor

4 Mart 2019’da yapılan basın açıklamasına göre, Birlik ülkelerindeki geri dönüşüm oranı, başlıca mineral atıklar hariç olmak üzere 2010 yılında % 53 iken, 2016 yılında % 55 seviyesine ulaştı.

Elektronik atıklarda % 41 seviyesine çıkarken, inşaat ve yıkım atıklarının % 89’u geri kazanıldı.

Toplam ambalaj ürünlerindeki geri dönüşüm oranı % 67, plastik paketlemede ise % 42 oldu. Geri dönüşüm oranı 2017 yılı için kentsel atıklarda % 46 seviyesine yükseldi.

2016 yılında gerçekleşen toplam materyal talebinin içerisinde geri dönüştürülen ve geri kazanılan ürün oranı ise sadece % 12 seviyesinde kaldı. Bunun nedeninin ise, örneğin enerji temin etmek üzere yakılan fosil yakıtlar veya gıda ve yem olarak tüketilen biyokütle gibi bazı malzemelerin geri dönüştürülememesi olduğu belirtildi.

Eylem Planına göre, çevrim ekonomisindeki ilerlemeler dört alanda izleniyor: Üretim ve tüketim; atık yönetimi; ikincil hammaddeler ile rekabet gücü ve yenilikler.

 

Raporun tamamı için:http://ec.europa.eu/environment/circular-economy/pdf/report_implementati...

Basın açıklaması: https://eeas.europa.eu/delegations/china/59123/circular-economy-eu-recor...

Kaynak: https://yesilekonomi.com/dongusel-ekonominin-ab-ekonomisine-katkisi-150-...

 

                                                                                                                                        Mart 2019