Kimya mühendisliği bölümleri giriş puanları

Kimya mühendisliği kontenjanları 2015 yılı için yüzde 22 oranında azaltıldı.  128 kişilik kontenjan boş kaldı.

---------------------------------------------------------------------------------------

Kimya mühendisliği bölümünü tercih eden öğrencilerin kesin kayıt işlemleri henüz başlamadı. Ancak bu yıl üniversitelerimizin kimya mühendisliği bölümlerini tercih edenlerin  puanları,  kontenjanları ve bu kontenjanlardaki doluluk oranları, hangi üniversitelerin kimya mühendislik bölümlerinin rağbet gördüğü gibi birçok bilgi yayınlanan üniversite giriş sonuçlarında ortaya çıktı.

Kimya mühendislik kontenjanı yüzde 22 oranında azaldı

Birçok mühendislik alanında olduğu gibi Kimya mühendisliği bölümlerinin sayısı ve aldıkları öğrenci sayısı son 10 yıl süresince olağan üstü arttı. Öyle ki kimya ile ilgili bir minik işletmenin olmadığı illerde dahi YÖK kararıyla bölümler açıldı, binalar tahsisi edildi ve öğretmen atamaları yapıldı. Ancak öğrencilerin bu bölümlere ilgileri ise ters yönde gelişti. Bu durum ister istemez YÖK’ü ve kamu üniversitelerini kontenjan sayılarını azaltmak zorunda bıraktı. 2015 yılı için kamu üniversiteleri kontenjanı 1756 olarak ilan edildi. Bu sayı 2014 yılında 2258 idi. Böylece bu yıl bir önceki yıla göre kimya mühendisliği bölümlerine alınacak öğrenci sayısında yüzde 22 oranında bir kısıtlamaya gidilmiş oldu. Paralı üniversitelerde ise durum tersine olarak gerçekleşti. 2014 yılında kontenjan 171 iken, 2015 için sayı 216’ya yükseldi.

Kimya mühendisliği bölüm kontenjanları tamamen dolmadı.

Kimya mühendisliği bölümlerine olan ilginin son yıllarda giderek azaldığı ÖSYM kayıtlarındaki verilerden anlaşıldığı gibi, öğrencilerin internet ortamında paylaştıkları görüşlerinde ve yakınmalarında da gözlenebiliyor. Bu yıl(2015) kontenjan 1756 iken bu kontenjana yerleşen öğrenci sayısı 1628’da kaldı. Böylece boş kontenjan oranı yüzde 7,3’de kalarak neredeyse iki bölüm öğrenci sayısına kadar(128 kişi)  ulaştı. Paralı üniversitelerde ise boş kalan kontenjan oranı yüzde 36 idi.216 kontenjandan ancak 138’sı öğrenciler tarafından tercih edildi.

 

Kimya mühendisliği bölüm puanları geniş bir aralıkta kaldı

Öğrencilerin üniversite seçimleri geçmiş yıllarda olduğu gibi üniversite puanlarına göre değişiyor. Kimya mühendisliğini tercih eden veya bu bölüme yerleştirilen öğrencilerin MF-4 puan türünde aldıkları puanlar 500 ile 200 gibi çok geniş bir yelpaze şeklindeydi. Yüksek puan alan öğrenciler tercihlerini büyük kentlerdeki bilinen ve bilim dünyasında da en iyi üniversiteler arasında olduğu kabul edilen üniversitelerin kimya mühendislik bölümleri oldu. Aşağıda ilk beş sırada yer alan üniversitelerin kimya mühendislik bölümlerine ilişkin veriler yer almaktadır.

ÜNİVERSİTE

Kontenjan

 

Yerleşen

 

En Küçük

 

En Büyük

 

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)

 

52

 

52

 

473,10631

 

501,57623

 

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)

 

93

 

93

 

427,59735

 

466,91323

 

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

 

62

 

62

 

420,02154

 

467,60255

 

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)

 

113

113

374,41389

 

419,18779

 

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)

 

77

 

77

 

367,09388

 

426,15781

 

 

Paralı üniversitelerde de benzer durum yaşanırken,  burslu kontenjanında puan yine 500’ün üzerindeydi. Bu üniversiteler içerisinde en yüksek puan ile öğrenci kaydeden okul Koç Üniversitesi oldu.

Kontenjanı dolmayan üniversiteler de değişmedi

Son 3 yılda Kimya mühendislik bölüm kontenjanlarını dolduramayan üniversiteler adları değişmedi.  Genellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yerleşik olan üniversitelerin kimya mühendislik kontenjanlarının yüzde 52’si boş kaldı.

ÜNİVERSİTE

 

Kontenjan

 

Yerleşen

 

En Küçük

 

En Büyük

 

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS)

 

 

41

2

245,04005

248,86370

SİİRT ÜNİVERSİTESİ

 

 

11

3

230,86452

301,81428

TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ

 

 

11

1

224,72407

224,72400

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (VAN)

 

 

16

7

218,92100

255,55761

 

FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ)

 

 

41

6

203,81725

232,70559

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM)

 

 

41

40

202,48209

305,96131

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (SİVAS)

 

 

52

35

200,99662

249,69851

 

Üniversite sınav sonuçları ve kimya mühendisliği

Yukarıdaki veriler kimya mühendisliği mesleği açısından değerlendirildiğinde aşağıdaki sonuçlara kolaylıkla ulaşılmaktadır.

*Her ile kimya mühendisliği(veya üniversite) açma politikası hayatın gerçekleriyle uyumlu olmadığı için bumerang gibi geri teperek ülkemizi ve mesleğimizi tahrip etmektedir.

*Büyük oranda kontenjanları azaltılmış olmasına karşın kimya mühendisliği bölümlerinin kontenjanlarının boş kalması büyük bir kaynak israfıdır.

*Önümüzdeki yıllarda bu durumun değişmeyeceği dikkate alındığında açılan bu bölümler, bu bölümlerde okuyan öğrenciler ve öğretmenlerin durumu sorunludur ve çözüme ihtiyaç duymaktadır.

*Kimya mühendisliği gibi temel bir mühendislik alanında ki bu gerçek, yükseköğrenimin planlanmasında sorumlu kurum olan YÖK’ün ne kadar aciz ve zavallı duruma düştüğünün bir göstergesidir.

*Kimya mühendisliği mesleğinin 70’lerde ki popüler bir meslek olmasının nedeni o yıllarda planlı bir şekilde temel kimyasal üretimine yönelik büyük yatırımlardır. Kimya mühendisliğine ilginin azalması,  durumun günümüzde tersine döndüğünün işaretidir.

*Kimya mühendisliğinin batı ülkelerinde yüksek ücretli meslek kategorisindeki yerini muhafaza ederken, ülkemizde farklı bir durumun yaşanmasının nedenini sadece yükseköğrenimde plansızlığa bağlamak yeterli değildir. Ülkemizde katma değeri yüksek kimya sanayi yatırımlarının yok denecek kadar azalmış olması, bir diğer önemli nedenler arasında yer almaktadır.

*Kimya mühendisliği mesleğinin günümüzde geldiği noktadan, yükselen meslek grubuna taşıma sorumluluğu sadece siyasi iktidara, YÖK’e, Üniversite rektör ve bölüm başkanlarına veya iş çevrelerine bırakılacak bir konu değildir. Mesleğimizin sorunlarını çözmek ve geleceğimizi kazanmak için meslek örgütümüzle birlikte harekete geçmek gerekir. Bu amaçla yukarıdaki sonuçlar dikkate alınarak farklı değerlendirme ve çözümlerin üretileceği çalışmalar yapılmalı ve bu çalışmalarda elde edilen sonuçlar doğrultusunda harekete geçilmelidir.

Temmuz 2014