Kurbağalıdere kime kurban, kasap kim?

Kamu projeleri “yap bozulursa tekrar yaparız, gerekirse yenileriz “ anlayışıyla tamamlanıyor. Her yer “yap bozulsun” proje örnekleriyle doluyor.


Kamu yatırım ve uygulamalarının çoğunda planlama, projelendirme ve uygulama hatalarının olması kabul gören ortak görüşlerden birisidir. Depremlerde yıkılan okul binaları bu kanıyı oluşturan örneklerin başında yer alır. Ancak basına yansıyan yığınla haberlerden bu hataların son yıllarda artmakta olduğu anlaşılıyor. Özellikle son 10 yılı aşkın süre iktidarı elinde tutan merkezi ve yerel iktidar anlayışı iş yapmayı ve proje tamamlamayı planlamanın da,  projelendirmenin de önüne aldı. Gerçekçi fizibilite süzgecinden geçmeyen birçok proje, uygulama sırasında göz ardı edilen mühendislik temel kuralları bizlere çok daha pahalı mal olmaya başladı.

Adeta her kamu projesi “yap bozulursa tekrar yaparız, gerekirse yenileriz “ anlayışıyla tamamlanıyor. Her yıl yenilenen kaldırımlar, sadece bir yıl iş gördükten sonra bozulduğu için yeniden asfaltlanan yollar belediyelerin “yap bozulsun” proje örneklerinden sadece bazıları.

Örneğin Ankara’nın Gerede’den temin edilmesi gereken suyu, o zamanın Başbakanı tarafından bir akşam yapılan toplantı ile ilerde hemen hemen hiç kullanılmayacak Kızılırmak suyu ile değiştirildi. Milyarlarca lira harcanarak döşenen bu su temin sistemi, kısa süre sonra alınan bir kararla zaten kullanılamadı. Çünkü Gerede’den gelecek su için ishale hattı yatırımı yapıldı. Bunu da iktidar yetkilileri gerine gerine 2070 yılına kadar Ankara’nın su ihtiyacı kalmadı diye halka anlattı. 20070 yılına kadar ihtiyacımız olan su için bugünden o kadar yatırım yapmak “halka ihanettir” diyen yurtsever mühendislerin sesi ise kısıldı.

Benzer bir durum bugünlerde gündeme geldi. İstanbul’un Anadolu yakasında zamanında kurbağaların birbirlerine kur yaptığı güzel bir su, yukarıda anlatılan bir süreç ile doğayı katleden, kent insanlarını tehdit eden bir canavara dönüştü. Adeta talan ve yağmaya kurban edildi.

Kurbağalıdere’nin nasıl bu hale geldiğini anlatan aşağıdaki yazı bir duyarlı makine mühendisi arkadaşımız tarafından, Sayın Üzeyir Uludağ tarafından hazırlandı ve konu TV ekranlarına düşmeden çok önce yayınlandı.

 

“Kurbağalıdere ıslah çalışması ve İBB’nin büyük hatası

Kurbağalıdere, Fikirtepe, Kızıltoprak, Feneryolu ve Bahariye semtlerinin arasında yer alır. Semte adını veren dere, Kadıköy çevresinin en uzun deresidir ve toplam uzunluğu 67 bin 680 m.dir. Makine Mühendisi Üzeyir Uludağ, yazdı…

Kurbağalıdere’in iki yanında zamanla yerleşimler oluştuğundan, sel sularının etrafa zarar vermesini önlemek için, geçmiş yıllarda, önce DSİ, daha sonra İBB tarafından beton prekast elemanlarla ıslah çalışmaları yapılmıştı. Dere, sadece yağmur ve kaynak sularını taşıması gerekirken, yerleşim bölgelerin atık su kanalları da buraya bağlanmış ve bu durum derenin hızla kirlenmesine yol açmıştır. Artan kirliliği önlemek için birkaç yıl önce, derenin iki yanına mevcut ve gelecekteki nüfus düşünülerek kuşaklama kolektörleri yapıldı. Bu yolla kuşaklama kolektörleri, Yoğurtçu Parkı’nın sonunda bulunan Moda Kolektörüne bağlanmış ve Kurbağalıdere’nin havzasından dere vasıtasıyla atık su akışı durdurulmuştu. Kurbağalıdere’deki kirlilik sadece atık suların dereye verilmesinden kaynaklanmamaktadır Kurbağalıdere’de deniz kodu dereden yüksek olduğundan, yağmur yağmadığı zamanlarda ,dereden denize akıntı olmadığından etraftan atılan çöp, pet şişeleri v.b. yoğun bir şekilde yüzeysel kirlilik yaratmakta, zamanla dibe çöken organik ,inorganik maddeler dipte çürüyerek çevreye metan gazı vermekte ve dipte balçık oluşmasına neden olmaktadır.İki yıl öncesine kadar Kurbağalıderede’ki kirlilik bu boyutta idi. İBB özellikle yaz aylarında dip temizliği yaparak birikmiş ve metan gazı yayan balçıkları temizliyordu.Ancak iki yıl önce özellikle Fikirtepe ve Kurbağalıdere çevresinde başlayan kentsel dönüşüm projelerinde yerleşecek yaklaşık 150.000 nüfusun evsel atık suyunu Moda kolektörüne ulaştırmak için,mevcut kuşaklama kolektörleri yetmeyeceğinden, ’’Kurbağalıdere Islah Projesi’’ Kapsamında Derenin iki yanına çapları 2.0-3.0 mt.’yi bulan yeni pis su hattı yapmayı planladılar.
Bu kapsamda İstanbul B.Şehir Belediyesi, iki yıl önce Yoğurtçu Parkı’ndan başlayacak yaklaşık 1200 m.’lik bölüm için Kurbağalıdere Islah Projesi İhalesini yaptı. Bu proje kapsamında kolektörler yenilenecek ve dere genişletilecekti.

MÜTEAHHİTTEN HATALI UYGULAMA VE SORUNUN BAŞLANGICI
İBB İşi İhaleye çıkarmadan önce , benzer işlerde uygulanan; zemin etüdü yapmadan , mevcut altyapıları, parkları, yolları, yerleşim bölgesi olması dolayısıyla, insan faktörü gibi parametreleri dikkate almadan, Kadıköy Belediyesi ile ortaklaşmadan ihale dosyası hazırlayarak işi ihale etmiştir. İşi alan müteahhit firma, iş programı ve altyapı işlerinin en temel kuralı olan “mansaptan membaa imalat” sistemine uymadan acemice iş yaparak , Hasanpaşa’da bazı kolektörlerin karşı geçişlerini, Fikirtepe bölgesinde kolektörlerin tümünü kırarak evsel atık suyu doğrudan dereye vermiştir.Yaklaşık dört aydır Kurbağalıdere etrafındaki konut ve işyerlerinin pis suyu şimdi Kurbağalıdere’ye akmakta ve denize ulaşmaktadır. Bu uygulamayla Kurbağalıdere açık kanalizasyona dönüştürülmüştür.

İBB’NİN SORUMSUZLUĞU :

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen Kurbağalıdere ıslah çalışması sırasında yapılan proje yanlışlıkları Kadıköy halkının sağlığını ve can güvenliğini tehdit etmektedir.
Mevcut inşaatın ve şantiye çalışmalarının yerinde yapılacak incelemesinden de görüleceği gibi, İBB Müteahhidinin ıslah projesini mühendislik kurallarına uygun biçimde, iş güvenliğini ve insan sağlığını gözeterek ,yaptığı ve yapacağı konusunda Kadıköylüler büyük bir güvensizlik ve endişe taşımaktadır.
Yaz aylarında, her yağmur sonrası Yoğurtçu Parkı dahil Kurbağalıdere güzergahında bulunan ev ve iş yerlerini su basmış, Kadıköylüler maddi zarara uğramıştır. Sonbahar ve kış aylarında yağmurların artması, endişemizi ve korkumuzu artırmaktadır.
Sonbahar yağmurlarına bağlı olarak Kurbağalıdere çevresinde bulunan konutlar ve iş yerlerinde bulunan insanların sağlığına, mal ve can güvenliğine yönelik olası tehlike ise altını çizmemiz gereken önemli bir problemdir.
Açık kanalizasyona dönüşen Kurbağalıdere’den kaynaklanacak sağlık sorunları sadece çevre halkını değil, Bostancı’dan Moda’ya kadar deniz kıyısındaki Tüm Kadıköylülerin sağlığını tehdit etmektedir.

İstanbul Tabipler Odası Halk sağlığı uzmanları;
1-Açık kanalizasyona dönüşen Kurbağalıdere den kaynaklanan enfeksiyon ve diğer sağlık problemlerinin 2013 yılına göre yüzde yüz arttığını
2-.Açık kanalizasyona dönüşen Kurbağalıdere’den çıkan gazların uzun vadede insanlarda kalıcı ve önlenemeyecek sağlık problemleri çıkartacağını söylemektedirler.
Olması gereken değerlerin 8 ila 380 kat üzerinde çıkan koli basili değerleri dizanteri başta olmak üzere çok sayıda hastalığa davet çıkarmaktadır.
Kurbağalıdere ıslah çalışmasından kaynaklanan yanlış uygulamalardan, projenin gecikmesinden, Kadıköy halkının yaşadığı ve yaşayacağı sorunlardan İBB sorumludur.

MEVCUT DURUM:
Kurbağalıdere ıslah çalışmasını ve çevresindeki yapılaşmaları da dikkate alarak E5- Yoğurtçu Parkı güzergâhında yaptığımız incelemelerde gördüklerimizi şöyle sıralayabiliriz:
1- Mevcut dere yatağının E5’e yakın olan kısmında lüks konut inşaatları yapılmaktadır. İBB ve TOKİ yasalara aykırı olmasına rağmen derenin taşacağı alanlara konut izni verilerek daha sonra doğacak facialara neden olacaklardır;
2- Acıbadem’de yıkılan Ahmet Sani Lisesi öğrencileri, dere yatağına yakın bir yerde yapılan okula zorla taşınmıştır. Okulun etrafındaki devam eden inşaatlar ve Fikirtepe de yıkımlar sonucu harabe haline gelmiş güvensiz ve tehlikeli ortam öğrencileri tehdit etmektedir;
3- Güzergah boyunca yatak genişletmesi sonucu çevre binaların kayma ve çökme riskine karşı,yapılan kazıklama işlemi hala bitirilememiştir;
4- Dere yatağı ile doğrudan ilgili Uzun Çayır’da devam eden köprü düzenleme inşaatı bitirilmemiştir;
5- Hasanpaşa İETT garajının olduğu kısımda derenin üstü kapatılarak, Metrobüs park alanı haline getirilmiştir. Bu uygulamanın dere yatağına ve çevreye verebileceği olumsuz etkiler incelenmelidir;
6- Yoğurtçu Parkı Caddesi’nde yapılacak, yer altından çekme yöntemiyle boru montaj işleri inşaatı iki hafta önce başlatılmış olmakla birlikte ,trafiğin akış yönü İBB tarafından düzenlenmediğinden tüm Kadıköy’ü kapsayan yoğun bir kargaşa yaşanmaktadır. Kadıköy halkının bu inşaat süresince gereğinden fazla rahatsız edilmemesi için, alınacak tedbirleri öncelikle Kadıköy Belediyesi’nin belirleyip İBB ‘den talep etmesi ve bu konuda ısrarcı olması gerekmektedir Sorumluluk İBB’de olmasına rağmen, ilçe yönetimi Kadıköy halkınca, Kadıköy Belediyesi’ne emanet edildiğinden bu konuda yapılacakların belirlenmesi ve takip edilmesi Kadıköy Belediyesi’nin sorumluluğundadır. Kadıköy Belediyesi duyuru yaparak beyaz masanın telefonu vererek bu sorumluluklardan kurtulamaz.

Bu konuda yapılacakları ise şöyle sıralayabiliriz:
1- Rıhtım ve tüm yarımada trafiği yeniden düzenlenmeli, beklemeyi en aza indirmek ve trafik akışını hızlandırmak için sürücüler ana ve ara yollarda uyarılarla yönlendirilmelidir;
2- İşi yapan müteahhit son derece beceriksiz, Kadıköy halkına ve çevreye karşı duyarsız davranmaktadır. Devam eden işlerinden de gördüğümüz gibi, işi ne zaman ve nasıl bitireceği belirsizdir. İnşaat izni vermesi gereken Kadıköy Belediyesi, İBB ve müteahhidi zorlayarak, işin başlangıç ve bitiş tarihlerini belirtilmesini sağlamalı ve bunu Kadıköy halkına duyurulmasını sağlamalıdır;
3- Resmi bir bildirim olmamakla birlikte, Yoğurtçu Parkı Caddesi’ndeki inşaatın yıl sonunda bitirileceği söylenmiştir. Ancak yukarda sıraladığımız nedenlerden dolayı, işin bu sürede bitirileceğine inanamıyoruz. Kadıköy Belediyesi İBB ve Müteahhide baskı yaparak, çalışmanın 24 saat üç vardiya halinde yapılmasını sağlayabilir.

ACİL VE DOĞRU ÇÖZÜM
1- Öncelikle kırılan Atık su kuşaklama hattı yerine, yeni projedeki düşünülen Atık su hattındaki Pis su boruları çok acil olarak yerine yerleştirilmesi için çalışmaları hızlandırmalı, gerekirse 24 saat çalışma esasına geçmelidir;
2- Kurbağalıdere genişletme çalışması için planlanan, kazık çakma işleminin hızlı bir şekilde yapılarak, yağmurlar başlamadan güzergâh üzerinde bulunan binaların zemin kayma ve yıkılma riski ortadan kaldırılmalıdır;
3- Dere yatağına yapılan lüks İnşaatlara verilen izinler ruhsatlar iptal edilmeli, yatak temizlenerek yeşil alana dönüştürülmelidir;
4- Kurbağalıdere ıslah çalışmasının, Kuşdili Çayırı’ndaki inşaat işleri bitirildikten sonra, Kuşdili Çayırı yeşil alan haline getirilerek Kadıköy halkının hizmetine açılması için, Kadıköy Belediyesi’nin acilen hazırlık yapması gerekmektedir;
5- Kurbağalıdere yatağının her iki tarafında bulunan alanlar en az 50 m. genişletilerek yeşil alana dönüştürülmelidir.

Mevcut inşaatın ve şantiye çalışmalarının yerinde yapılacak incelemesinden de görüleceği gibi, Kadıköy halkında, İBB müteahhidinin ıslah çalışma işlerini, mühendislik kurallarına, iş güvenliği ve insan sağlığı kurallarına uygun yapacağı konusunda büyük bir endişe ve güvensizlik vardır.
Kurak mevsimlerde bile, yağmurlardan sonra Yoğurtçu Parkı dahil, Kurbağalıdere güzergâhında bulunan ev ve iş yerlerini su bastığı bilindiğinden, kışa yaklaşmamıza rağmen işlerin ne zaman bitirileceği bilinmediğinden sel baskını endişemiz ve korkumuz artmaktadır.
Açık kanalizasyona dönüşen Kurbağalıdere’den kaynaklanacak sağlık sorunları, sadece çevre halkını değil, Bostancı’dan Moda’ya kadar deniz kıyısındaki tüm Kadıköylülerin sağlığını tehdit etmektedir.
Kışın gelmesiyle artacak yağmurlar sonucu, Kurbağalıdere çevresinde bulunan konutlar ve iş yerlerinde bulunan insanların sağlık, can ve mal güvenliği tehdidi daha da artacaktır.

İBB'nin yaşanan sorunların farkına vararak mühendislik, iş güvenliği ve halk sağlığının gerekleri doğrultusunda Kurbağalıdere ıslah çalışmasını, önerilerimizi dikkate alarak sonuçlandırmasını ve en kısa sürede Kadıköy halkının hizmetine açmasını talep ediyoruz. Kurbağalıdere ıslah çalışmasında, projenin yanlış uygulamalardan ve gecikmesinden, Kadıköy halkının yaşadığı ve yaşayacağı sorunlardan İBB sorumludur. İBB ‘nin yaşanan sorunların farkına vararak bir an önce projenin sağlıklı bir şekilde bitirilmesini sağlamalıdır.”

 ttp://www.ortakhaber.com/kurbagalidere-islah-calismasi-ve-ibb-nin-buyuk-hatasi...

İstanbul
2015-01-05 - 05:32:07