Çocuklarda beyin gelişimini bozan kimyasallar

Harvard Halk Sağlığı Okulu’nda yapılan son bir araştırmada bazı kimyasalların çocukların beyin gelişimindeki bozuklukları tetikleyebileceği belirtildi.

Otizm, dikkat eksikliği ile seyreden hiperaktivite, disleksi ve diğer bilişsel bozukluklar dünyada milyonlarca çocuğu etkilemekte ve bazı hastalıkların görülme sıklığı da artmakta. Gelişmekte olan beyne zarar veren bazı endüstriyel kimyasallar bu artışın bilinen nedenleri arasında sayılıyordu. Araştırmacılar 2006 yılında yaptıkları sistematik bir çalışmada nörotoksik beş kimyasalı belirlediler: Kurşun, metil civa (CH3Hg+), poliklorlu bifeniller, arsenik ve toluen. O zamandan bu yana epidemiyolojik çalışmalar sonucunda altı kimyasal daha nörotoksik olarak kayda geçirildi: Mangan, florür, organofosfatlı bir pestisid olan klor prifo (C9H11Cl3NO3PS ), diklorodifeniltrikloroetan (DDT), bir çözücü olan tetrakloroetilen ve alev geciktirici olan polibromlu difenileterler.

Lancet Neurology Dergisi’nde 15 Şubat 2014 tarihinde yayımlanan çalışmada, yeni saptanan nörotoksik maddelerle çocuklar üzerindeki negatif sağlık etkileri arasında şu ilişkilerin kurulabileceği belirtiliyor:

-Mangan ile entellektüel fonksiyonlar ve motor becerilerdeki azalma arasında ilişki kuruluyor.

-Çözücülerle hiperaktivite ve saldırgan davranışlar arasında bağ olduğu düşünülüyor.

-Bazı pestisid türlerinin bilişsel gelişmede gecikmelere neden olabileceği ileri sürülüyor.

Araştırmayı yapan bilim insanları henüz test edilmemiş ve belirlenmemiş başka kimyasalların da gelişme çağı sürecinde nörotoksik nitelikte olabileceğini belirterek, bilimsel çalışmaların uygulamaya dönük bir faydasının olabilmesi için küresel bir korunma stratejisine ihtiyaç olduğunu vurguluyor. Ayrıca, konunun uluslararası bir sorun olduğunu dikkate alarak çözümün de bu yönde olması ve endüstriyel kimyasalların bu açıdan zorunlu testlere tabi tutulması gerektiği, gelişim bozukluğuna neden olan kimyasallara ilişkin olarak hükümetler tarafından resmi düzenlemeler yapılabilmesi için daha fazla sayıda veri gerektiği belirtiliyor.

 

http://press.thelancet.com/chemicals.pdf