İç pazardaki daralmanın zorladığı sektör(2) :Plastik boru

Yıllık üretimi yaklaşık 1,5 milyon ton olan Türkiye’nin plastik boru üretimi, 2018 yılında iç pazardaki daralmaya bağlı olarak yaklaşık yüzde 8 düştü.

Boru sanayiinde global pazarın önde gelen üretici ve ihracatçı ülkeleri arasında yer alan Türkiye’de; sektör, özellikle iç pazardaki talep daralmasına bağlı olarak 2018 yılında kayda değer oranda küçüldü. Ortama 4,5 milyon ton dikişli çelik boru, 1,5 milyon ton plastik boru ve büyük oranda CTP borunun üretildiği Türkiye’de, çelik üretimin yüzde 55’i, plastik borunun 1,3 milyon tonu ve CTP boruların yüzde 80’i iç pazara sunuluyor. İç pazarda boruların temel kullanım alanlarını ise kamu ve özel sektör tarafından yapılan alt ve üst yapı projeleri ile inşaat sektörü oluşturuyor.2018 yılında döviz kuru ve global ekonomideki belirsizliklere bağlı olarak inşaat yatırımları ile kamunun altyapı projelerinin durma noktasına geldiğine dikkat çeken sektör temsilcileri, bunun iç talepte kayda değer oranda daralmaya neden olduğunu söylüyor.

Plastik boruda iç pazardaki durgunluğun sürmesi bekleniyor

Türkiye boru sanayinin diğer bir önemli alt grubunu plastik borular oluşturuyor. Plastik boru alanında da global pazarın önde gelen üreticileri arasında yer alan Türkiye’de yıllık ortalama 1,5 milyon ton plastik boru üretiliyor. Plastik sanayicileri Derneği’nden (PAGDER) alınan verilere göre, yaklaşık 600 firmanın hizmet verdiği Türkiye plastik boru pazarında 40 bin kişi istihdam ediliyor. Yıllık üretimin yaklaşık 1,3 milyon tonu iç pazarda değerlendirilen Türkiye’nin plastik boru üretimi, 2018 yılında iç pazardaki daralmaya bağlı olarak yaklaşık yüzde 8 düştü. Türkiye’de uygulanacak olan alt yapı yatırımlarının plastik boru sektörüne katkısının çok büyük olduğuna dikkat çeken sektör temsilcileri, özellikle plastik boru kullanılan petrol ve doğalgaz hatlarının iç talebi arttırıp sektörü hareketlendirmesini beklediklerini ifade ediyor. 2018’de kur artışı ve belirsizlikle birlikte gelen iç talep daralması ve özellikle inşaat sektöründeki gerilemeye bağlı olarak üretimdeki düşüşün ekonominin toparlanması ve inşaat sektörünün tekrar hız kazanmasıyla telefi edilebileceği kanısında olan sektör temsilcilerine göre, sektördeki yatırımlar 2018 yılının ilk yarısındaki iyimserliğe bağlı olarak devam etti. Ancak bu sene, özellikle finansman kaynaklarındaki daralmaya bağlı olarak yatırımlarda kayıplar yaşanacağı öngörüsünde olan sektör temsilcileri, bu yılın inşaat sektörü açısından zor geçeceğine ve yeni alt yapı yatırımlarının gündeme alınmayacak olmasına bağlı plastik boru sektöründeki olumsuz seyrin devam edeceğine dikkat çekiyor.

TÜRKİYE’NİN YILLIK ORTALAMA PLASTİK BORU ÜRETİMİ

1,5 MİLYON TON

TÜRKİYE’NİN 2018 YILI PLASTİK BORU İHRACATI

577 MİLYON  $

 

Plastik boru ihracatındaki çift haneli büyüme devam edecek

Plastik boru üretiminde de global pazarın önde gelen ülkeleri arasında yer alan Türkiye, 167 ülkeye ihracat gerçekleştiriyor. Türkiye plastik boru sektörünün başlıca ihracat pazarlarını Kuzey ve Doğu Afrika ile AB ülkeleri oluştururken, söz konusu pazarların ilerleyen yıllarda da Türkiye’nin ihracatındaki konumunu koruması bekleniyor. PAGDER’den alınan bilgilere göre, Türkiye’nin plastik boru ihracatı 2018 yılında miktar bakımından yüzde 2,1,  değer bazında ise yüzde 10,8 artış kaydetti. Söz konusu artışla Türkiye, miktarda 215,6 bin ton, değerde 577,5 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi.  Bu dönemde sektör ihracatında sert plastik borular en yüksek payı alan kategori oldu. Sert plastik boruları ise bağlantı elemanları ve esnek plastik borular takip etti. Türkiye’nin toplam plastik boru ihracatının yaklaşık yüzde 44,5’ni sert plastik borular, yüzde 23,7’sini esnek plastik borular, yüzde 31,8’ini ise plastik boru bağlantı elemanları oluşturuyor. 2018 yılında hız kazanan Türkiye boru ihracatındaki çift haneli artışın bu sene de devam etmesi bekleniyor.

YILLAR İTİBARİYLE TÜRKİYE’NİN PLASTİK BORU İHRACATI

YILLAR

MİKTAR (bin ton)

DEĞER (milyon $)

2014

351,1

924,8

2015

280,4

708,0

2016

214,8

552,4

2017

211,1

522,7

2018

215,6

577,5

*Kaynak: TÜİK ve PAGDER veri tabanı

Hammadde bakımından savunmasız sektör

İhracatın yanı sıra Türkiye’nin plastik boru ithalatı da 2018 yılında hem miktar hem de değer bakımından arttı. 2018 yılında plastik boru ithalatı miktarda yüzde 10,8 değerde yüzde 7,4 artan Türkiye, miktarda 30,7 bin ton, değerde ise 255,8 milyon dolarlık ithalat yaptı. İthalatın büyük kısmını ise üretim amaçlı hammadde oluşturuyor. Plastik ana sanayiinde olduğu gibi, Türkiye plastik boru sektörü de hammadde bakımından yoğun oranda ithalata bağımlı. Hammaddenin yüzde 85,inin ithalatla karşılandığı bilgisini veren sektör temsilcilerine göre, bu durum sektörü kurda yaşanan dalgalanmalar karşısında savunmasız bırakıyor. Kurdaki artışın bu sene de devam edeceğini söyleyen sektör temsilcileri, dış ticaret yönünde ise olumlu gelişmeler beklediklerini ifade ediyor.

 

                               Dünya, boru eki, 28 Ocak 2019, İshak Sev