Üniversitelere yandaş atamanın önü açıldı!

Yükseköğretim Genel Kurulu, aldığı kararla 2016 yılından itibaren ÖYP (Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı) uygulamasını kaldırdı. YÖK’ün bu kararı ile üniversitelerde yandaş kadrolaşma arzusunun yattığı ifade ediliyor.


 

Üniversitelere öğretim üyesi alımında torpil ve kayırmacılığın önünü açacak değişiklik yapıldı. Üniversitelere araştırma görevlisi alımında torpile son veren, "puana göre atama sistemi" olarak bilinen ÖYP uygulamasına son verildi.

Taraf'tan Sümeyra Tansel'in haberine göre, Yükseköğretim Genel Kurulu, 27 Ağustos’ta aldığı kararla 2016 yılından itibaren ÖYP (Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı) uygulamasını kaldırmaya karar verdi. Kararı bir yazıyla Maliye Bakanlığı’na bildiren YÖK, 2016 yılı Bütçe Kanunu'na ÖYP ile ilgili hüküm konulmamasını istedi. YÖK’ün bu kararının altında, tıpkı KPSS sınavının kaldırılmak istenmesinde olduğu gibi üniversitelerde yandaş kadrolaşma arzusunun yattığı ifade ediliyor.

BÜTÇE KANUNU OYUNU

 

ÖYP ile her yıl merkezi yönetim bütçe kanunlarıyla araştırma görevlisi kadrosu veriliyor. Bu kanunlarda verilen kadro sayısı kadar araştırma görevlisi YÖK tarafından puanlarına göre merkezi olarak atanıyor. Merkezi yerleştirme olması nedeniyle torpil ve kayırmacılığa imkan tanımayan ÖYP, her yıl Bütçe Kanununa konulan bir hükme dayanılarak yürütülüyor. Bütçe kanunları yıllık olduğundan, bütçe kanununda ÖYP’ye ilişkin bir maddeye yer verilmemesi, uygulamayı durdurmak için yeterli sayılıyor. Bütçe Kanunu tasarısını hazırlayan Maliye Bakanlığı, ilgili hükme 2016 yılı Bütçe Kanununda yer vermeyecek.

MUHALEFETE TUZAK

ÖYP Bütçe Kanunu'na değil de normal kanunlara dayalı olsaydı, ilgili maddenin kaldırılmasına ilişkin verilecek bir kanun teklifi muhalefetin sert tepkisi ile karşılaşabilecekti. Ancak Bütçe Kanunu'na ÖYP’ye ilişkin hüküm konulmayarak konu muhalefetin dikkatinden kaçırılmak isteniyor. Böylece muhalefetin desteğiyle kabul edilecek olan Bütçe kanunun kabulüyle ÖYP uygulamasına son verilmiş olacak. YÖK ve hükümet ise muhtemel kamuoyu tepkisine karşı muhalefeti de sorumlu tutacak.

AMAÇ YANDAŞ KADROLAR

ÖYP’nin, torpil ve kayırmacılığı büyük oranda sona erdirdiği biliniyor. Önceki yıllarda ÖYP ile alım yapmak istemeyen rektörlere kadro vermeyen ve rektörleri ısrarla ÖYP’ye zorlayan YÖK bu uygulamayı sona erdirdiği merak ediliyor. YÖK’ün bu kararının altında tıpkı KPSS sınavının kaldırılmak istenmesinde olduğu gibi üniversitelerde yandaş kadrolaşma arzusunun yattığı ifade ediliyor.Her yıl ÖYP kapsamında atama yapılabilmesi için bütçe kanunlarına özel hüküm konularak kadro tahsis ediliyor. Kadro tahsis edilmediği takdirde atamalarda gerçekleşmiyor. Böylece ÖYP uygulaması kaldırılmış oluyor. Bu güne kadar bütçe kanunları ile yaklaşık 19 bin kadro ÖYP kapsamında araştırma görevlisi ataması için tahsis edildi.

ÖYP NEDİR?

ÖYP (Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı) 2008 yılından bu yana uygulanıyor. Eskiden her bir fakülte kendi yaptığı sınavla “Cari usul” atama yöntemiyle araştırma görevlisi alıyordu. Bu yöntemde ise kayırmacılık-torpil iddiaları sürekli gündemdeydi. Atamalardaki şayiaların ve haksızlıkların önüne geçmek için mülakata dayanmaksızın yalnızca puana göre merkezi atama sistemi olan ÖYP programı getirildi. Buna göre araştırma görevlisi kadrolarına alım adayların puanı lisans genel not ortalamasının %35’i ile Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavında (ALES) alınan puanın %50’si ve varsa yabancı dil puanının %15’i üzerinden hesaplanıyor. Yapılan puanlamanın ardından adaylar sıralamaya tabi tutuluyor ve puanı yeterli olan aday üniversite sınavında olduğu gibi merkezi sistemle tercih ettiği bir kadroya yerleştiriliyor.

22.09.2015 ,Birgün