Dünya kömürü bırakmayı konuşuyor, biz filtreyi

Filtresiz termik santrallara havayı kirletme izni’ veren teklif, Meclis Genel Kurulu’nda kabul edildi.


Dünya, iklim krizi sebebiyle bir an önce fosil yakıtlardan enerji üretimine son vermeyi konuşurken ‘filtresiz termik santrallara havayı kirletme izni’ veren teklif, Meclis Genel Kurulu’nda AKP-MHP oylarıyla kabul edildi

TWEET PAYLAŞ

Geçen sene TBMM’de görüşülüp tüm siyasi partilerin reddettiği “termik santralların baca filtresiz çalıştırılma” önergesi tekrar Meclis Genel Kurulu’na getirildi ve AKP-MHP oylarıyla kabul edildi. Baca filtresiz 13 kömürlü termik santrala Tepki çeken teklife yaşam savunucuları karşı çıkıyordu.

Dünya çapındaki araştırmalar ise elektrik üretiminde fosil yakıt kullanımının bir an önce sonlandırılması gerektiğini söylüyor. Daha önceden 2050 yılı ‘kömürden çıkış için son tarih’ olarak açıklanırken, küresel ısıtmadaki hızlı ilerleyiş bu tarihi 10 yıl geriye çekti bile. Climate Analytics tarafından yayımlanan yeni bir rapora göre küresel ısınmanın, uluslararası ölçekte kabul görmüş sınırlar dahilinde kalmasını sağlamak için, en geç 2040 yılına kadar elektrik üretiminde kömürün payının sonlanması gerekiyor.

Meclis’e kabul edilen maddeyle ilgili açıklama yayınlayan Çevre Mühendisleri Odası (ÇMO) İstanbul Şubesi de milletvekillerine ‘maddeyi reddedin’ çağrısı yapmıştı.
Açıklamada, Türkiye`nin yarısından fazlasının ulusal standartlara göre kirli hava soluduğu vurgulandı. “Mevcut kirliliğin dahi sınır değerlerin üzerinde olduğu bu şehirler, kömürlü termik santrallerin baca gazlarıyla zehirlenmekte, bu enerji elde etme biçiminde ısrar edilmesi halk sağlığını hiçe sayarak insanları hasta etmekte ya da öldürmektedir” denilen açıklama şu ifadelere yer verilmişti:

Türkiye geleceğini kaybediyor

“Yapılan araştırmalarla hava kirliliğinin kalp, beyin, solunum ve bağışıklık sistemini etkilediği kanıtlanmış, hastalık yapıcı ve ölümcül etkileri bilinen bir gerçek haline gelmiştir. Hava kirliliğini azaltacak ya da önleyecek politikaların geliştirilmemesi ve aksine kirliliği arttıracak uygulamaların desteklenmesi ve bu kirliliğe göz yumulması Türkiye’nin gelecek nesillerini de risk altına sokmaktadır.

Santrallar halk sağlığı sorunu

Küresel iklim değişikliğinin her geçen gün daha da hissedilir olması ve ekosisteme geri dönüşü mümkün olmayan zararlar vermesi nedeniyle tüm dünya ülkeleri tarafından sera gazı salınımının tartışılması ve azaltılmasına yönelik politikalar oluşturulmaya başlanması artık bir ‘çevre hassasiyeti` değil zorunluluktur. Söz konusu zorunluluk nedeniyle dünyanın birçok ülkesinde fosil yakıtlardan vazgeçilmesi için adımlar atılırken Türkiye`nin kendi planına kömürsüzleşmeyi koymamış olması halk ve çevre sağlığı açısından kabul edilebilir değildir.”

Dönüşü olmayan zararlar verir

Görüşülen tasarıya karşı bir açıklama da Özgürlük ve Dayanışma Partisi’nden (ÖDP) geldi. Çanakkale, Şırnak, Kahramanmaraş, Karabük, Kütahya, Manisa, Sivas, Zonguldak, Ankara, Muğla ve Bursa’da bulunan termik santralların yıllardır halk sağlığını tehdit ettiğini hatırlatan ÖDP, şunları söyledi: “Gelmiş geçmiş en çevreci (!) iktidar olmakla övünen AKP’nin, şirketlerin daha fazla kar elde etmesi için tanıdığı bu imtiyaz geri dönüşü mümkün olmayan zararlar verecektir. Bu termik santrallere Haziran 2022’ye kadar havayı kirletme izni verilmesi halk ve çevre sağlığı açısından kabul edilebilir bir durum değildir. Çevre ve halk sağlığını ihlal eden, 2022 yılına kadar ekosisteme geri dönüşü mümkün olmayan zararlar verecek bu yasal düzenleme acil olarak geri çekilmelidir.”

22.11.2019 00:19 YEŞİL BİRGÜN