Dünyada Yenilenebilir Enerji Alanında İstihdam Artıyor

Yeşil Ekonomi bülteninde yer alan 13 Haziran 2019 tarihli habere göre dünyada yenilenebilir enerji alanında istihdam artarken Türkiye’de geriledi.

Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ajansı (IRENA) 2019 yılı küresel yenilenebilir enerji sektörü istihdamı raporunu yayınladı. IRENA tarafından yapılan çalışmaya göre yenilenebilir enerji sektörlerinin 2018 yılında sağladığı doğrudan ve dolaylı istihdam rakamı, bir önceki yıla göre %6 oranında artış göstererek 11 milyona ulaştı.

IRENA çalışmasına göre yenilenebilir enerji alanındaki küresel istihdamın %60’ı Asya ülkelerinde sağlanırken, Çin ise tek başına %39’luk paya sahip. Fotovoltaik sektörü 3,6 milyon ile en fazla istihdam sağlayan yenilenebilir enerji sektörü olurken, bu istihdamın 3 milyonluk bölümü Asya ülkelerinde sağlandı. Bununla birlikte hidroelektrik sektörü 2,1 milyon, rüzgar enerjisi sektörü ise 1,16 milyon kişi için istihdam sağladı.

Türkiye’de ise istihdam %27 geriledi

Bununla birlikte küresel eğilimin aksine Türkiye’deki istihdam rakamı ise önemli oranda geriledi. Güneş enerjisi yatırımlarının zirve yaptığı 2017 yılında 84.400 seviyesine ulaşan yenilenebilir enerji sektöründeki istihdam rakamı, 2018 yılında 62.000’e geriledi. 2017’de 16.600 olan solar ısıtma ve soğutma sektöründeki istihdam rakamı ise 2018’de 8.660’a geriledi.

 

https://yesilekonomi.com/yenilenebilirde-kuresel-istihdam-11-milyona-yuk...

 

                                                                                                                   Haziran 2019