Gemlik Gübre, üre üretimi için düğmeye bastı

İşletme ve imar izinleri olmaması ve çevre sorunları nedeniyle yatırım izni alamayan tesis için iznin yolu mahkeme kararıyla açıldı. Kurulacak tesiste CO2 ‘den amonyak ve üre gübresi üretilecek.


Yıldırım Holding bünyesinde 2004 yılından bu yana üretim yapan Gemlik Gübre, amonyak tesisinden çıkan karbondioksiti hammadde olarak kullanıp üre gübresi üretmeye hazırlanıyor. Gemlik Gübre’ nin kuracağı 950 milyon lira tutarındaki üre gübresi tesisi için ÇED süreci devam ederken, 12 Eylül’de konuyla ilgili İnceleme Değerlendirme Komisyonu toplantısı yapılacağı duyuruldu.

Proje kapsamında 48,8 ton/saat karbondioksit ile 41,7 ton /saat amonyağın reaksiyona girmesi planlanıyor. Hazırlanan ÇED raporuna göre proje alanında mevcut durumda işletilmekte olan amonyak üretim tesisinden çıkan karbondioksit gazı hammadde olarak kullanılacak. Bu kapsamda karbondioksit üretime geri kazandırılarak çevresel bir katkı sağlanması da hedefleniyor. Üre üretim tesisinde 1.600 MT/ gün, 528 bin MT/yıl üretim yapılması planlanıyor. Proje kapsamında ayrıca buhar ihtiyacını karşılamak için 90 MW kurulu güce sahip doğalgaz yakıtlı buhar kazanı da kurulacak. Yatırımın tarım, sanayi ve birçok sektörde yaygın olarak kullanılan üre gübresine olan talep açığını büyük ölçüde kapatacağı ifade edilirken mevcut istihdama 80 kişi ilave edilecek. Projenin 36 ayda tamamlanması planlanıyor.

Gemlik’in deprem kuşağında yer alması ve sanayi ve yerleşim yerlerinin birbirine yakın olması özellikle Gemlik Gübre tarafından geçtiğimiz yıllarda yapılması planlanan kimyasal depolama yatırımının ilçede tartışılmasına neden olmuştu. Hazırlanan ÇED raporunda bu noktaya da değinilerek üre fabrikası kurulması halinde işletmede üretilen amonyağın üre üretiminde kullanılarak stoklama sıklığının azaltılacağı vurgulandı. Raporda ayrıca Üre Gübresi Üretim tesisinin Türk tarımı ve çiftçisi adına yararlı olacağı vurgulanırken, ithalata dayalı oluşan yüksek maliyetlerin ortadan kaldırılmasına da etki edeceği kaydedildi. Türkiye’de üre yüzde 46 gübresi üretimi yapan bir tesis bulunuyor. Bu nedenle ağırlıklı olarak ithal edilen üre yurtdışı gübre piyasalarındaki değişimlerden doğrudan etkileniyor. Türkiye’ de amonyak üretimi yapan iki fabrikadan biri olan Gemlik Gübre ise, yıllık 330 bin ton amonyak üretirken, bunun 200 bin tonunu gübre üretiminde kullanıyor.

MAHKEME KARARIYLA ÜRE TESİSİNE DÖNÜŞTÜRÜLDÜ.

Gemlik Gübre,2012 yılında Kimyasal Gübre Üretim Tesisi Kapasite Artışı için proje başlatmış, Bakanlıklardan gerekli izinleri almıştı. Ancak, Gemlik Belediyesi ilçede yeni bir kimyasal fabrika kurulmasına izin vermeyince sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte bu izne karşı çıkmış, karar Gemlik Belediye Meclisi ve Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından 1/5.000 ve 1/1.000 Ölçekli İmar Planlarına eklenmişti. Aradan geçen sürede plan notu ilavesi 2015 yılında Bursa 2. İdare Mahkemesi tarafından iptal edilmiş,2017 yılında da Danıştay 6.Dairesi tarafından onanmıştı. Mahkeme kararı ile iptal edilen plan notu ilavesi, belediye nazım planından çıkarılmıştı. Kararın ardından harekete geçen Gemlik Gübre, projede revizyona giderek, önceki planlardan vazgeçmiş, mevcut tesislere sadece üre üretim tesisinin kurulması için çalışmalara başlamıştı.

 

4.9.2018, Esra Özarfat , dünya