Son 5 yılda yüksek teknolojide 107.6 milyar dolar açık verdik

2013-2018 yılları arasında, yüksek teknolojili ürün ihracatı 25 milyar 826 milyon dolar iken, bu kategoride yapılan ithalat 133 milyar 459 milyon dolar oldu.


Türkiye'de, teşvik sistemi yüksek teknolojili ürünlerin üretimine odaklansa da, bu yöneliş ihracat verilerine yansımadı. 2018 yılında 168 milyar dolarla ihracatta Cumhuriyet tarihinin rekoru kırılırken, yüksek teknolojili ürünlerin ihracat içindeki payı yüzde 3.3 ile son 5 yılın en düşük seviyesine geriledi.

DÜNYA'nın TÜİK verilerinden yaptığı hesaplamalara göre, 2013-2018 yılları arasında, Türkiye'nin yüksek teknolojili ürün ihracatı 25 milyar 826 milyon dolar olmasına rağmen, bu kategoride yapılan ithalat 133 milyar 459 milyon dolar oldu ve 5 yıllık dönemde Türkiye'nin verdiği ticaret açığı 107 milyar 633 milyon dolara yükseldi.

Başta Ar-Ge teşvikleri olmak üzere, genel teşvik mekanizması ve KOSGEB dahil çeşitli kamu kurumları tarafından teknolojik ürün ihracatına yönelik sağlanan destekler, bu ürün grubunda üretimi artırsa da ihracatta aynı başarı yakalanamadı. Son 5 yıllık zaman diliminde aylık bazda özel durumlar hariç, yüksek teknolojili ürünlerin toplam ihracat içindeki payı yüzde 4'ün üzerine çıkamadı. 2014 yılında ihracat içindeki payı yüzde 3.4 olan yüksek teknolojili ürünler, 2015'te yüzde 3.6, 2016'da yüzde 3.5, 2017'de yüzde 3.4 ve 2018'de yüzde 3.3 seviyesindeydi.

2018 yılında yüksek teknolojili ürün ihracatı önceki yıla göre 183 milyon dolar azalarak 5 milyar 523 milyon dolara geriledi. Yüksek teknoloji ihracatı 2014'te 5 milyar 15 milyon dolar, 2015'te 4 milyar 899 milyon dolar, 2016'da 4 milyar 683 milyon dolar ve 2017'de ise 5 milyar 706 milyon dolar seviyesindeydi. Buna karşılık 2014 ve 2015'te 26 milyar dolar, 2016 ve 2017'de ise 28 milyar dolar iken, 2018'de önceki yıla göre 5 milyar 154 milyon dolar azalarak 23 milyar 668 milyon dolara indi.

Böylece son 5 yılık zaman diliminde yüksek teknolojili ürünlerde Türkiye'nin dış ticaret açığı 107 milyar 633 milyon doları buldu.

 

 

       Teknoloji yoğunluğuna göre imalat sanayi dış ticareti (milyon dolar)

 

       Yüksek

Orta Yüksek

Orta Düşük

Düşük

 

ihracat

İthalat

Fark

ihracat

İthalat

Fark

ihracat

İthalat

Fark

ihracat

İthalat

Fark

2018

5523

23668

-18145

57377

73852

-16475

43511

58436

-14925

51395

20021

31374

2017

5706

28822

-23116

50866

78437

-27571

41593

62144

-20551

48973

21344

27629

2016

4683

28359

-23676

44240

75028

-30788

37878

42834

-4956

46853

21013

25840

2015

4899

26246

-21347

42725

73904

-31179

39696

44215

-4519

47070

22456

24614

2014

5015

26364

-21349

46503

79120

-32617

42934

56914

-13980

52607

25344

27263

Toplam

25826

133459

-107633

241711

380341

-138630

205612

264543

-58931

246898

110178

136720

 

Orta yüksek teknolojide açık 138.6 milyar dolar

Orta yüksek teknolojili ürünlerin dış ticaret açığında son iki yıldır azalma yaşanmasına rağmen, 5 yılda verilen toplam açık miktarı 138 milyar 630 milyon dolara ulaştı. Yıllık ithalat 74-78 milyar dolar, ihracat ise 42 milyar dolar ile 57 milyar dolar arasında değişti.

2014-2018 yıllarında orta düşük teknolojili ürünlerde 58 milyar 931 milyon dolarlık açık verilirken, teknoloji yoğunluğuna göre ticarette fazla verilen tek kalem düşük teknolojili ürünlerde oldu. Bu grupta 246 milyar 898 milyon dolarlık ihracat ve 110 milyar 178 milyon dolarlık ithalatla, 136 milyar 720 milyon dolarlık açık verildi.

14 Şubat 2019,dünya,HÜSEYİN GÖKÇE