Kocaeli Dayanışma Akademisi Açılıyor

 

Kocaeli Dayanışma Akademisi 28 Eylül Çarşamba günü bir şölenle açılıyor.

Barış için Akademisyenler Dayanışması tarafından hazırlanan ‘Bu suça ortak olmayacağız’ başlıklı bildiriye imza atan ve daha sonra KHK ile Kocaeli Üniversitesi’ndeki görevlerinden ihraç edilen 19 akademisyenin çevresinde oluşan Kocaeli Dayanışma Akademisi 28 Eylül 2016 Çarşamba günü açılıyor.

Konuya ilgili olarak paylaşılan açıklama şöyle:

"Kocaeli Dayanışma Akademisi, bir KHK ile Kocaeli Universitesi`nden haksız biçimde ihraç edilen “Barış Akademisyenleri”nin çevresinde kurulmus yepyeni bir projedir. Projenin ana amacı bilimsel ve entellektüel pratik ile “gerçek toplumsal yaşam” arasında bir sembiyoz (birarada varoluş) oluşturmaktır. Çünkü Kocaeli Dayanışma Akademisi'nin üyeleri böyle bir ilişkinin hem insan onuruna uygun bir toplumsal yaşamın hem de bilimsel ve entellektüel pratiklerin varolma koşulu olduğunu düşünmektedirler.

Kocaeli Dayanışma Akademisi 28 Eylül 2016 tarihinde açılış şölenini gerçekleştirecektir. Hemen ardından 5 Ekim 2016'dan 14 Subat 2017`ye kadar sürecek ilk seminerler programımız başlayacaktır. Programımızda yer alan her bir seminer aslında bazen dolaylı bazen de doğrudan bir biçimde, farklı akademik disiplinlerin içerisinden ve farklı yaklaşımlarla aynı sorulara ışık tutmaya çalışıyor: Akademik, bilimsel ve düşünsel pratiği anlamlı kılan nedir? Ne zaman bilimsel, akademik ve düşünsel pratik gerçekten değerli olur? Bilimsel, akademik ve düşünsel pratik ahlaki bir zeminden ve insani ve toplumsal kaygılardan bağımsız olarak sürdürülebilir mi? Toplumların ve insanlığın yaşadığı sorunlar, sarsıntılar ya da felaketler karşısında bilimin ve düşüncenin alması gereken zorunlu tavırlar var mıdır?

Seminerlerimiz tamamıyla parasız olacaktır! Yaşamın, bilginin ve bilinçli varoluşun ışığını güçlendirme çabamıza ortak olmak isteyen herkesi tüm kalbimizle seminerlerimize davet ediyoruz!

Program

13:00-13:15 Açılış Konuşması: Gül Köksal ve Adem Yeşilyurt (Kocaeli Dayanışma Akademisi Üyeleri)

13:15-13:45 İlk Ders: İzzettin Önder - “1933 Almanyası’nda ve 2016 Türkiyesi’nde Üniversite”

13:45-14.30 Dayanışma Konuşmaları (Sendikalar ve Meslek Örgütleri)

Eğitim-Sen Kocaeli Şube Başkanı

SES Kocaeli Şube Başkanı

“Kocaeli Üniversitesi dayanışmacı akademisyenleri" adına Aslı Kayhan

KESK, Eğitim-Sen, SES, TTB, TMMOB, DİSK Genel Merkezleri (Genel Başkan/Merkez Yöneticileri)

14.30-14.50 Ara

14.50-14.55 Kısa Film Gösterimi: “Geri Döneceğiz!”

14.55-15.55 “Kocaeli Dayanışma Akademisi” adına doğa ve sosyal bilimler alanlarını temsilen Kocaeli Üniversitesi’nden ihraç edilmiş akademisyenler

15.55-16.35 Türkiye Üniversitelerinden ve Uluslararası Dayanışmacılardan Destek Konuşmaları 16:35-17:00 Forum Kocaeli Dayanışma Akademisi 2016-2017 yılı Seminer Programı

Kapanış"

Düşünce ve ifade özgürlüğünün insan haklarının, hukuk, demokrasi ve barışın da toplumsal yaşamın sürdürülebilmesinin temel unsurlarından olduğu açıktır. Toplum olarak, bilimin ve bilimsel düşüncenin referans alınmasına fazlasıyla ihtiyaç duyduğumuz bir dönemde, açıklamada yer verildiği üzere akademik, bilimsel ve düşünsel pratik ile toplumsal sorumlulukların ilişkisine dair meseleleri ele alacak olan Kocaeli Dayanışma Akademisi’ nin çalışmalarının başarılı olması toplumsal açıdan da bir kazanım olacaktır.

                                                                                                                                  Eylül 2016