uluslararası enerji ajansı

UEA: Enerji yoğun sanayi dallarında teknolojik ilerleme yavaş

Uluslararası Enerji Ajansı (UEA)’nın “Temiz Enerjideki İlerlemeleri İzleme 2014” (TCEP 2014) başlıklı çalışmasına göre, nihai kullanım sektörleri enerji teknolojileri açısından yavaş bir gelişme gösteriyor. Bu alandaki son ilerlemeler de yolcu taşımacılığı sektöründe yoğunlaşıyor.